Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συμμετοχή του ΟΓΑ στα Προγράμματα Μαθητείας- οι ειδικότητες

Το ΔΣ του ΟΓΑ αποφάσισε την ένταξη του Οργανισμού στους φορείς που θα συμμετάσχουν στα Προγράμματα Μαθητείας για μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ- ΕΠΑ.Σ- Ι.Ε.Κ) που υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

Το ποσό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο 75% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2335/1995 και την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013 όπως ισχύει.

Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ:

Ο αριθμός των μαθητευόμενων κατανέμεται ως εξής:

Α. Κεντρική Υπηρεσία (Αθήνα):

α) 2 άτομα με ειδικότητα «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

β) 2 άτομα με ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» Μεταλυκειακού Έτους Τάξης- Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

γ) 2 άτομα μαθητείας ΙΕΚ με ειδικότητα «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών».

δ) 9 άτομα ειδικότητας «Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων» Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ.

Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες: 

Περιφερειακή Δ/νση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Κομοτηνή) 2 άτομα μαθητείας ΙΕΚ με ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας»

-Περιφερειακή Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 1 άτομο ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

-Περιφερειακή Δ/νση Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη) 3 άτομα ειδικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» Μεταλυκειακού Έτους -Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ. -Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου (Ιωάννινα) 1 άτομο ειδικότητας «Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων» Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ.

-Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας (Λάρισα)

α) 1 άτομο ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

β) 2 άτομα ειδικότητας « Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ.

-Περιφερειακή Δ/νση Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) 3 άτομα ειδικότητας « Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» Μεταλυκειακού Έτους

- Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ. -Περιφερειακή Δ/νση Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα) 3 άτομα ειδικότητας

«Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ. -Περιφερειακή Δ/νση Πελοποννήσου (Τρίπολη) 1 άτομα ειδικότητας « Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ.

-Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης (Ηράκλειο)

1 άτομο ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.