Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ρυθμίσεις οφειλών από απαλλοτριώσεις-εκποιήσεις αγροτεμαχίων στο Μεσολόγγι

Από το γραφείο του Αντιδημάρχου Σπ. Καρβέλη γίνεται γνωστό ότι: «Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 δύναται να ρυθμιστούν οι οφειλές προς το Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου. στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών, ρυθμίζονται και καταβάλλονται με απαλλαγή ή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Στη ρύθμιση υπάγονται και οφειλές από ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ.

Παρακαλούνται οι οφειλέτες, όπως προσέλθουν και ρυθμίσουν τις οφειλές τους, προκειμένου να αποκτήσουν και το παραχωρητήριο.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβάλλεται στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου – Δημαρχείο: Π. Σταυροπούλου 31 1ος όροφος στο Μεσολόγγι, μέχρι 30-11-2017 (καταληκτική ημερομηνία)».

Οι οφειλές ρυθμίζονται ως εξής:

Αριθμός Δόσεων Ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων-τόκων
Εφάπαξ 100%
2 έως 24 80%
25 έως 48 70%
49 έως 72 60%
73 έως 100 50%