Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμή 11 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 25/09/2017 έως τις 28/09/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 11.134.974,79 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως σε Βιολογική Γεωργία και Βιολογική Κτηνοτροφίας, σπάνιων φυλών, ολοκληρωμένης διαχείρισης καπνού και ζαχαρότευτλων, σπάνιες φυλές, προγράμματα οπωροκηπευτικών, μελιού, διάφορες περιβαλλοντικές δράσεις και σε άλλα μέτρα του ΠΑΑ.

Δείτε το σχετικό κατάλογο: PAYMENTS_OPEKEPE_25092017-28092017