Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των φυτοφαρμάκων

Αγορά φυτοπροστατευτικών μόνο με πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από σήμερα, Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου. Μόνο με ηλεκτρονική συνταγογράφηση η χορήγησή τους.

Την έναρξη της λειτουργίας ψηφιακών υπηρεσιών συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου υπενθιμίζει το ΥΠΑΑΤ.

Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι:

1. «Συνταγή Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων», μέσω της οποίας είναι δυνατή η έκδοση και διαχείριση συνταγών χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και

2.«Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων», μέσω της οποίας:

Α. Είναι δυνατόν τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ως κάτοχοι τίτλου σπουδών, ο οποίος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 της με αριθ. 8197/90920/22.7.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄1883), επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος, να εγγραφούν και δηλώσουν ότι είναι και επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων και εφόσον απαιτείται να προσκομίσουν ηλεκτρονικά τον τίτλο σπουδών που διαθέτουν.
Όσοι κάτοχοι τίτλου σπουδών έχουν κάνει εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως υπεύθυνοι επιστήμονες σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων ή/και ως συνταγογράφοι μπορούν να εισέλθουν με τους κωδικούς τους στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» και δεν απαιτείται να προσκομίσουν ηλεκτρονικά τον τίτλο σπουδών που διαθέτουν.

Β.Τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή τίτλου σπουδών ως ανωτέρω και αναλαμβάνουν την εφαρμογή των επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που προμηθεύονται άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα («ψεκαστές») μπορούν να δηλώσουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η παραπάνω εφαρμογή θα είναι πλέον διαθέσιμη για χρήση από κάθε εγκεκριμένο συνταγογράφο Γεωργικών Φαρμάκων στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr).

Ο χρήστης ή ο επιβλέπων τη χρήση αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων και υποχρεούται αμέσως μετά τη χρήση αυτών να τα καταγράφει σε ημερολόγιο ενυπόγραφα.

Επισημαίνεται ότι στη συνταγή χρήσης Γεωργικού φαρμάκου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του κατόχου Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη σε όλες τις καλλιέργειες με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά, τα δασικά, και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας, για τις οποίες όμως ισχύει η υποχρέωση της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση Αγρινίου, συνεπής στην προσπάθεια ουσιαστικής στήριξης των αγροτών της Αιτωλοακαρνανίας, προχώρησε και μάλιστα την προηγούμενη χρονιά με συστηματικό τρόπο, σε κύκλους σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων σε παραγωγούς για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, με 100% επιτυχία στις εξετάσεις.

Βέβαια, ένα μεγάλο μέρος των παραγωγών δεν μπήκε καν στη διαδικασία απόκτησης του πιστοποιητικού, με αποτέλεσμα να βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με τον κίνδυνο αδυναμίας αγοράς φυτοφαρμάκων.

Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να διευκολύνει αυτούς τους παραγωγούς, το αμέσως επόμενο διάστημα, η Ένωση Αγρινίου θα συνεχίσει την προσπάθεια με νέους κύκλους εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό και να μην μείνουν εκτεθειμένες οι καλλιέργειες σε κάθε είδους κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από οποιαδήποτε ασθένεια ή εχθρό.

Πληροφορίες: Στα κεντρικά μας γραφεία στην Παπαϊωάννου 23

τηλέφωνα :2641.0.69046 και 69002 και στα κατά τόπους υποκαταστήματα (εδώ).