Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Επιχορηγούμενα Προγράμματα Ενεργητικής Προστασίας ΕΛΓΑ

Ενεργητική Προστασία είναι η λήψη προληπτικών μέτρων για την αποτροπή ή μείωση των ζημιών από φυσικούς κινδύνους, που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο φυτικό κεφάλαιο.

Για τον λόγο αυτό κάθε χρόνο εκδίδεται σχετική Απόφαση από το Δ.Σ. του ΕΛ.ΓΑ., με την οποία καθορίζονται τα μέσα ενεργητικής προστασίας που θα επιχορηγηθούν από τον ΕΛ.Γ.Α. και το συνολικό ύψος της επιχορήγησης.

Επιχορηγούμενα Πρόσωπα

Δικαιούχοι επιχορήγησης είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων, τα οποία έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Δικαίωμα επιχορήγησης έχουν όσοι αποδεδειγμένα:

 • έχουν υποβάλει την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 10 του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160/20-9-2010) και
 • έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις προηγούμενων ετών.

Διαδικασία Ένταξης Στο Πρόγραμμα

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.ΓΑ. για το πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας, οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, οφείλουν να επικοινωνήσουν για αναλυτική ενημέρωσή τους, με το Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. της περιοχής τους. (Περισσότερες πληροφορίες εδώ)

Τα βασικά έγγραφα που πρέπει να υποβάλλουν είναι:

 • η αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα για το μέσο που ενδιαφέρονται και
 • πρόσφατο πιστοποιητικό κατοχής ή εκμετάλλευσης του αγροτεμαχίου, για το οποίο αιτούνται εγκατάσταση μέσου ενεργητικής προστασίας. Σημειώνεται ότι το αγροτεμάχιο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).

Επιχορηγούμενα Μέσα

 1. Εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών
 2. Συνδυαστικές εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβρόχινων μεμβρανών
 3. Αντιπαγετικοί ανεμιστήρες

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙ

Το αντιχαλαζικό δίχτυ είναι ένα μέσο προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι, που παρέχει 100% προστασία στις υπό κάλυψη καλλιέργειες.

Προστατευόμενες καλλιέργειες

 • Αμπελοειδή
 • Μηλοειδή
 • Πυρηνόκαρπα
 • Ακτινιδιά
 • Ροδιά

Περιφερειακές ενότητες εφαρμογής:Στο μέτρο υπάγονται οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Εύβοιας, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσ/νίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λαρίσης, Λασιθίου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλωρίνης, Χαλκιδικής και Χανίων.

Ποσοστό επιχορήγησης:Το ποσοστό επιχορήγησης του μέτρου ανέρχεται σε 60% της επιλέξιμης δαπάνης.

Επιλέξιμες δαπάνες:Ως επιλέξιμες για τον υπολογισμό της επιχορήγησης θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν:

 • το κόστος αγοράς των υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή της εγκατάστασης,
 • η αμοιβή της εργασίας που απαιτείται για την κατασκευή της εγκατάστασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστους εγκατάστασης και
 • η δαπάνη αγοράς και τοποθέτησης αντιχαλαζικού διχτυού.
 1. Για νέες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών σε καλλιέργειες αμπελοειδών, το μέγιστο κόστος εγκατάστασης, το ύψος επιχορήγησης και το ύψος ίδιας συμμετοχής διαμορφώνεται ως εξής:
Φύτευση - Είδος
Κόστος Εγκατάστασης
(ποσά σε €)
Ποσό Επιχορήγησης
(ποσά σε €)
Ίδια Συμμετοχή
(ποσά σε €)
Φύτευση 3,1 έως 3,5 m
2.100,00
1.260,00
840,00
Φύτευση 2 έως 3 m
1.900,00
1.140,00
760,00
Φύτευση 1,5 έως 1,9 m
2.100,00
1.260,00
840,00
Κατασκευή 3 ΤΑΦ
1.700,00
1.020,00
680,00
Δίχτυα
500,00
300,00
200,00

Σημείωση:Από τα παραπάνω ποσά επιχορήγησης παρακρατείται το αναλογούν χαρτόσημο 3,6%

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση των περιγραφόμενων τεχνικών προδιαγραφών της Απόφασης.

 1. Για νέες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών σε καλλιέργειες μηλοειδών – πυρηνοκάρπων, το μέγιστο κόστος εγκατάστασης, το ύψος επιχορήγησης και το ύψος ίδιας συμμετοχής διαμορφώνεται ως εξής:
Φύτευση - Είδος
Κόστος Εγκατάστασης
(ποσά σε €)
Ποσό Επιχορήγησης
(ποσά σε €)
Ίδια  Συμμετοχή
(ποσά σε €)
Φύτευση έως 3,5 m
2.450,00
1.470,00
980,00
Φύτευση πάνω από 3,6 m
2.200,00
1.320,00
880,00
Δίχτυα
550,00
330,00
220,00

Σημείωση:Από τα παραπάνω ποσά επιχορήγησης παρακρατείται το αναλογούν χαρτόσημο 3,6%

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση των περιγραφόμενων τεχνικών προδιαγραφών της Απόφασης.

 1. Για νέες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών σε καλλιέργειες ακτινιδιάς, το μέγιστο κόστος εγκατάστασης, το ύψος επιχορήγησης και το ύψος ίδιας συμμετοχής διαμορφώνεται ως εξής:
Φύτευση - Είδος Κόστος Εγκατάστασης

(ποσά σε €)

Ποσό Επιχορήγησης

(ποσά σε €)

Ίδια Συμμετοχή

(ποσά σε €)

Διαμόρφωση «κρεβατίνας» 2.450,00 1.470,00 980,00
Διαμόρφωση «παλμέτας» 2.200,00 1.320,00 880,00
Δίχτυα 550,00 330,00 220,00

Σημείωση:Από τα παραπάνω ποσά επιχορήγησης παρακρατείται το αναλογούν χαρτόσημο 3,6%

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση των περιγραφόμενων τεχνικών προδιαγραφών της Απόφασης.

 1. Για νέες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών σε καλλιέργειες ροδιάς, το μέγιστο κόστος εγκατάστασης, το ύψος επιχορήγησης και το ύψος ίδιας συμμετοχής διαμορφώνεται ως εξής:
Φύτευση - Είδος Κόστος Εγκατάστασης

(ποσά σε €)

Ποσό Επιχορήγησης

(ποσά σε €)

Ίδια Συμμετοχή

(ποσά σε €)

Ροδιά 1.900,00 1.140,00 760,00
Δίχτυα 550,00 330,00 220,00

Σημείωση: Από τα παραπάνω ποσά επιχορήγησης παρακρατείται το αναλογούν χαρτόσημο 3,6%

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση των περιγραφόμενων τεχνικών προδιαγραφών της Απόφασης.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΙ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

Για νέες εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών με συνδυασμό αντιβρόχινης μεμβράνης σε καλλιέργειες κερασιάς, το μέγιστο κόστος εγκατάστασης, το ύψος επιχορήγησης και το ύψος ίδιας συμμετοχής διαμορφώνεται ως εξής:

Φύτευση σε καλλιέργεια κερασιάς
Κόστος Εγκατάστασης
(ποσά σε €)
Ποσό Επιχορήγησης
(ποσά σε €)
Ίδια Συμμετοχή
(ποσά σε €)
συνδυαστική εγκατάσταση
3.450,00
2.070,00
1.380,00

Σημείωση:Από τα παραπάνω ποσά επιχορήγησης παρακρατείται το αναλογούν χαρτόσημο 3,6%

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση των περιγραφόμενων τεχνικών προδιαγραφών της Απόφασης.

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ

Ο αντιπαγετικός ανεμιστήρας είναι ένα μέσον προστασίας των καλλιεργειών από τους παγετούς ακτινοβολίας.

Προστατευόμενες καλλιέργειες:Tα εσπεριδοειδή ως η βασική προστατευόμενη καλλιέργεια από τον παγετό και συμπληρωματικά οι καλλιέργειες της βερικοκιάς και της ακτινιδιάς και μέχρι ποσοστού 60% (εσπεριδοειδή) και 40% (βερικοκιά ή ακτινιδιά) αντίστοιχα.

Περιφερειακές ενότητες εφαρμογής:Στο μέτρο υπάγονται οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλ/νίας, Αργολίδας, Άρτας, Αττικής (Περιοχή Δήμου Τροιζηνίας), Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας.

Ποσοστό επιχορήγησης:Το ποσοστό επιχορήγησης του μέτρου ανέρχεται σε 60% της επιλέξιμης δαπάνης ή 75% αυτής ανάλογα με το φορέα που έχει την ευθύνη εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου. Ειδικότερα:

 • για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 1790/88, όπως ισχύει σήμερα, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 60% της επιλέξιμης δαπάνης.
 • για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% της επιλέξιμης δαπάνης.

Επιλέξιμες δαπάνες:Ως επιλέξιμες για τον υπολογισμό της επιχορήγησης θεωρούνται οι δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων αντιπαγετικών ανεμιστήρων. Ως επιλέξιμη δαπάνη θεωρείται αυτή που αντιστοιχεί στη συνολική καθαρή (χωρίς Φ.Π.Α.) αξία αγοράς και κόστους εγκατάστασης καινούργιων αντιπαγετικών ανεμιστήρων. Η επιλέξιμη δαπάνη του μέτρου αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παρακάτω ποσά ανάλογα με την ισχύ του αντιπαγετικού ανεμιστήρα.

Ηλεκτροκίνητοι Ανεμιστήρες

 1. Φυσικά πρόσωπα (ποσοστό επιχορήγησης 60%)
Ισχύς / ΗΡ
Κόστος Εγκατάστασης
(ποσά σε €)
Ποσό Επιχορήγησης
(ποσά σε €)
Ίδια Συμμετοχή
(ποσά σε €)
150
22.700,00
13.620,00
9.080,00
125
19.500,00
11.700,00
7.800,00
100
17.800,00
10.680,00
7.120,00
75
15.500,00
9.300,00
6.200,00
60
14.200,00
8.520,00
5.680,00
50
13.600,00
8.160,00
5.440,00
40
12.000,00
7.200,00
4.800,00
30
10.500,00
6.300,00
4.200,00
 1. Φορείς (ποσοστό επιχορήγησης 75%)
Ισχύς / ΗΡ
Κόστος Εγκατάστασης
(ποσά σε €)
Ποσό Επιχορήγησης
(ποσά σε €)
Ίδια Συμμετοχή
(ποσά σε €)
150
22.700,00
17.025,00
5.675,00
125
19.500,00
14.625,00
4.875,00
100
17.800,00
13.350,00
4.450,00
75
15.500,00
11.625,00
3.875,00
60
14.200,00
10.650,00
3.550,00
50
13.600,00
10.200,00
3.400,00
40
12.000,00
9.000,00
3.000,00
30
10.500,00
7.875,00
2.625,00

Σημείωση:Από τα παραπάνω ποσά επιχορήγησης παρακρατείται το αναλογούν χαρτόσημο 3,6%

Το πρόγραμμα αντιχαλαζικής προστασίας των δενδρωδών καλλιεργειών του 2010 ενέκρινε στην σημερινή του συνεδρίαση το Δ.Σ. του ΕΛΓΑ.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι αυξημένος κατά 100% σε σχέση με το 2009 και ανέρχεται σε 9.5 εκατ. ευρώ περίπου. Ο διπλασιασμός του προϋπολογισμού ήταν μια συνειδητή επιλογή της διοίκησης του Οργανισμού η οποία πιστεύει ότι τα προγράμματα ενεργητικής προστασίας αποτελούν επένδυση και μεγεθύνουν το αναπτυξιακό αποτέλεσμα προς όφελος του αγρότη και της εθνικής οικονομίας.

Από τις 954 αιτήσεις παραγωγών που υπεβλήθησαν, εγκρίθηκαν οι 836 και αφορούν 7.500 στρέμματα δενδρωδών καλλιεργειών σε 25 νομούς της χώρας. Ειδικότερα:

Αιτωλοακαρνανίας (461στρεμματα), Αρκαδίας (79 ), Άρτας (45), Αχαΐας (16), Βοιωτίας (8), Γρεβενών (44), Δράμας (101), Έβρου (31), Ημαθίας (1293), Ιωαννίνων (80), Καβάλας (1462), Καρδίτσας (266), Καστοριάς (57), Κοζάνης (1544), Κορινθίας (430), Λάρισας (311), Ξάνθης (178), Πέλλας (715), Πιερίας (76), Ροδόπης (22), Σερρών (105), Τρικάλων (49), Φθιώτιδας (61), Φλώρινας (220), και Χαλκιδικής (22).

Mε Εναέρια Μέσα

Αεροπλάνα Σποράς Των Χαλαζοφόρων Νεφών

Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στους Νομούς Ημαθίας, Πέλλας και σε τμήμα των Νομών Πιερίας και Θεσσαλονίκης, καλύπτοντας μία έκταση 2.350.000 στρεμμάτων, στη χρονική περίοδο από 15 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου.

Mε Επίγεια Μέσα

Αντιχαλαζικά Κανόνια Ηχοβολής

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται με ογδόντα (80) Αντιχαλαζικά Κανόνια ιδιοκτησίας ΕΛ.Γ.Α., που είναι εγκατεστημένα σε πέντε (5) Νομούς της Ελλάδας και συγκεκριμένα στους Νομούς Καβάλας, Πιερίας, Λάρισας, Ηλείας και Μεσσηνίας καλύπτοντας μία έκταση 60.000 στρεμμάτων περίπου. Ήδη ο ΕΛ.Γ.Α. έχει προχωρήσει στη μεταβίβαση της κυριότητας του εν λόγω μέσου σε οργανωμένους φορείς των περιοχών, όπου τα κανόνια είναι εγκατεστημένα.

Αντιχαλαζικό Δίχτυ

Ο ΕΛ.Γ.Α. επιχορηγεί το Αντιχαλαζικό δίχτυ σε ποσοστό μέχρι και 60%, ως μέσο προστασίας των καλλιεργειών από το Χαλάζι σε συγκεκριμένες περιοχές και καλλιέργειες.

Ανεμομείκτες

Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Αντιπαγετικών Ανεμιστήρων ιδιοκτησίας ΕΛΓΑ σε οργανωμένους φορείς παγετόπληκτων περιοχών, ο Οργανισμός αναγνωρίζοντας την μεγάλη συμβολή του εν λόγω μέσου στην προστασία των καλλιεργειών, συνεχίζει το έργο του με την Επιχορήγηση του Αντιπαγετικού Ανεμιστήρα σε ποσοστό μέχρι και 75% , ως μέσου προστασίας των καλλιεργειών από τον Παγετό σε συγκεκριμένες περιοχές και καλλιέργειες.

Συστήματα Τεχνητής Ομίχλης

Με το σύστημα αυτό δημιουργούμε πυκνό νέφος ομίχλης μέσα σε μία περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Το νέφος αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από εξαιρετικά μικρής διαμέτρου σταγονίδια νερού (της τάξης των 10 - 20 μ), που τροφοδοτεί το σύστημα, με τη βοήθεια υψηλής πίεσης και μεγάλου αριθμού ακροφυσίων.

Το νέφος δημιουργείται από το σύστημα, στο ύψος των 8 μέτρων περίπου από την επιφάνεια του εδάφους και η παραγωγή του είναι συνεχής.

Η μετακίνησή του προς την περιοχή προστασίας και η εξάπλωσή του πάνω και μέσα σ' αυτή, εξασφαλίζεται με τη βοήθεια της αύρας, οι παράμετροι της οποίας (ένταση - διεύθυνση) είναι ένα στοιχείο ιδιαίτερα απαραίτητο και κρίσιμο για τη σωστή θέση εγκατάστασης και προσανατολισμού του συστήματος, σε σχέση με την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε.

To σύστημα τεχνητής ομίχλης ιδιοκτησίας ΕΛ.Γ.Α. εγκαταστάθηκε και παραδόθηκε στους γεωργικούς συνεταιρισμούς του Δήμου Βελβεντού του Ν. Κοζάνης για μελλοντική αξιοποίηση και λειτουργία.

Δείτε τα μέσα ενεργητικής προστασίας που επιχορηγεί ο ΕΛΓΑ για το 2017