Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Επεμβάσεις για την Ευδεμίδα στο αμπέλι

Για τις περιοχές: Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλονιάς, Ζάκυνθου, Ιθάκης.

Από τις 27/9 παρατηρείται απότομη αύξηση των συλλήψεων της 4ης γενεάς, στις πεδινές περιοχές. Συστάσεις: Συνιστάται ο επιτόπιος έλεγχος του επιπέδου της προσβολής.

Η επέμβαση εξαρτάται από την παραγωγική κατεύθυνση του αμπελιού, την ημερομηνία του τρύγου και από τα αποτελέσματα του επιτόπιου ελέγχου.

  • Εάν πρόκειται να γίνει επέμβαση με εντομοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση, η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 29 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου.
  • Σε περίπτωση που επιλεγούν αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 5 έως 9 Οκτωβρίου.

Εντομοκτόνα: Στην λίστα εγκεκριμένων εντομοκτόνων για την ευδεμίδα, έκδοση 11/4/2017. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην απόσταση της επέμβασης από τον τρύγο.

Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας