Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Εμβολιασμός κατά της λύσσας των κόκκινων αλεπούδων

Και η Αιτωλοακαρνανία στις περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα για το φθινόπωρο του 2017.

Με απόφαση του Γ.Γ. Του ΥΠΑΑΤ, καθορίστηκε η περιοχή διενέργειας του Προγράμματος εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων έναντι του ιού της Λύσσας,για το φθινόπωρο 2017. Παράλληλα, καθορίστηκαν και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του.

Οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας στις οποίες θα διενεργηθεί το πρόγραμμα του δια του στόματος εμβολιασμού των αλεπούδων κατά της λύσσας, το φθινόπωρο του 2017 είναι οι:

ΠΕ Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Άρτας, Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου, Καβάλας, Δράμας και οι περιοχές των ΠΕ Ευρυτανίας, Πρεβέζης και Αιτωλοακαρνανίας που βρίσκονται σε ακτίνα 50km γύρω από εντοπισμένα κρούσματα Λύσσας.

Η συνολική έκταση που θα διενεργηθούν εναέριοι εμβολιασμοί εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 60.477,34 km2 .

Εκτός από τις περιφερειακές ενότητες που απεικονίζονται στον χάρτη , ο αντιλυσσικός εμβολιασμός επεκτείνεται κατά περίπτωση σε απόσταση - ακτίνας πενήντα (50) χιλιομέτρων γύρω από το σημείο εντοπισμού των νέων θετικών κρουσμάτων, εφόσον αυτές οι περιοχές δεν περιλαμβάνονται ήδη στην καθορισμένη, με την παρούσα απόφαση, περιοχή εμβολιασμού.

Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί με δολώματα φέροντα εμβόλιο κατά της λύσσας και η διασπορά τους θα γίνει με τη ρίψη από αέρος.

Υπολογίζεται η διασπορά 25 δολωμάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας (τουλάχιστον >20 δολώματα/km2 ).

Εμβολιασμός δε θα διενεργηθεί σε κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, μεγάλα οδικά δίκτυα, λίμνες.

Η εποπτεία του προγράμματος εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων διενεργείται σε καθημερινή βάση κατά την διάρκεια της εμβολιακής καμπάνιας από υπαλλήλους του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ και με τη συνδρομή των αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών των περιοχών όπου διενεργείται ο εμβολιασμός ή όπου εδρεύουν οι αερολέσχες εκκίνησης των αεροσκαφών.

Για την αξιολόγηση του προγράμματος αυτού και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού και της επιτυχούς ανοσοποίησης των ζώων-στόχων, θα πραγματοποιηθεί ένα μήνα μετά το πέρας των εμβολιασμών δια του αέρος, «ενεργητική επιτήρηση», η οποία θα βασίζεται στην θανάτωση και εργαστηριακή εξέταση ενός ικανού αριθμού κόκκινων αλεπούδων.

Ένας επαρκής αριθμός ζώων (αλεπούδων) θα εξετασθούν από κάθε περιοχή που έχει εφαρμοσθεί το εμβολιακό πρόγραμμα (4 ζώα ανά 100 km²/ έτος).

  • Ο αριθμός των ζώων που πρέπει να εξετασθούν ανά ΠΕ μετά τους εναέριους εμβολιασμούς του φθινοπώρου 2017, θα καθοριστεί με εγκύκλιο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων μετά την ολοκλήρωση των εμβολιασμών ανά ΠΕ, έτσι ώστε λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό ζώων που έχουν προσκομισθεί στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Λύσσα ανά ΠΕ για την 1η περίοδο ενεργητικής επιτήρησης έτους 2017 (συλλογή αλεπούδων μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2017), να υπολογισθεί ο αριθμός αλεπούδων που πρέπει να προσκομισθούν μέσα στην 2η περίοδο του έτους, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος εξέτασης 4 ζώων ανά 100 km²/ έτος.
  • H κατανομή των συλλεγόμενων δειγμάτων- ζώων θα διενεργείται κατά τέτοιον τρόπο ανά Περιφερειακή Ενότητα, έτσι ώστε ο απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων- ζώων ανά 100 km² να συλλέγεται από όλη την έκταση της επιφάνειας αυτής και όχι από το ίδιο σημείο ή από γειτονικά σημεία.
  • Η συλλογή των δειγμάτων- ζώων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης θα γίνεται από τα συνεργεία δίωξης που έχουν συγκροτηθεί στις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δασικό κώδικα, 3 την υπ’αριθ. 331/10301-25/01/2013 (ΦΕΚ 198 τ. Β! ) Kοινή Yπουργική Aπόφαση «Πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας στην Ελλάδα» όπως ισχύει και την με αριθ. 127724/784/6.3.2013 εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Δασών, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας (γάντια, φόρμες κλπ).
  • Κατά παρέκκλιση, η συλλογή αίματος είναι δυνατό να διενεργείται και από τους φύλακες θήρας, κατόπιν κατάλληλης ενημέρωσης/εκπαίδευσης από τους Κτηνιάτρους των αρμόδιων Τμημάτων Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή από άλλους φορείς, και εφόσον χρειασθεί σε συνεργασία με τους κτηνιάτρους της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιοχής.
  • Οι αρμόδιοι κτηνίατροι που θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα δείγματα από τα ζώα, θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από την προηγούμενη ημέρα για την ακριβή ημέρα και ώρα εξόδου του συνεργείου για την συλλογή των δειγμάτων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη δειγματοληψία του αίματος και της κεφαλής του ζώου που θανατώνεται μόλις ειδοποιούνται από τα συνεργεία δίωξης.
  • Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές οφείλουν να υποδείξουν στις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες και θηροφυλακές, τους χώρους όπου θα προσκομίζονται τα θανατωμένα ζώα, προκειμένου να διενεργείται εν συνεχεία η αιμοληψία και η αποκοπή της κεφαλής από τον κτηνίατρο της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της περιοχής, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα μέτρα Βιοασφάλειας των Παραρτημάτων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 331/10301-25/01/2013, (ΦΕΚ 198 τ. Β) όπως ισχύει.
  • Τα δείγματα (αίμα και κεφαλές ζώων) στη συνέχεια θα αποστέλλονται άμεσα με ταχυμεταφορέα στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Λύσσα στα ζώα, αφού θα συσκευάζονται σε κατάλληλες ασφαλείς συσκευασίες, συνοδευόμενα με τα κατάλληλα συνοδευτικά έγγραφα .
  • Εφόσον δεν είναι εφικτή η συλλογή αίματος από την καρδιά του ζώου ο δειγματολήπτης κτηνίατρος δύναται να εμποτίζει ειδικό διηθητικό χαρτί με αίμα (πχ από την πληγή του ζώου ή κατά την διαδικασία της αποκοπής της κεφαλής), να το εσωκλείει σε νάιλον σακουλάκι που κλείνει ασφαλώς (με zip- zipper bags). Το δείγμα θα τοποθετείται εν συνεχεία σε φάκελο και κατά την αποστολή της κεφαλής του ζώου θα τοποθετείται εξωτερικά της δεύτερης συσκευασίας.
  • Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να διενεργηθεί η αποστολή των δειγμάτων θα πρέπει να υπάρχει προγενέστερη τηλεφωνική επικοινωνία με το ΕΕΑ για τη Λύσσα των ζώων.

Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού των αλεπούδων, καθώς και για την εφαρμογή του προγράμματος της ενεργητικής επιτήρησης κατόπιν των εμβολιασμών θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ σε όλους τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Η διαδικασία σχετικά με τις αποζημιώσεις για την συλλογή δειγμάτων στα πλαίσια της εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας περιγράφεται στην Κοινή Υπουργική 11.

Ο εναέριος εμβολιασμός αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2017.

Η έναρξη του προγράμματος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού (συλλογή αλεπούδων) ανά Περιφερειακή Ενότητα θα καθορισθεί με εγκύκλιο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα στην απόφαση ΕΔΩ