Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τι λέει ο ΟΓΑ για τους «κρυφούς κόφτες»

"Για περισσότερο από μια 10ετία τα εκάστοτε τεκμήρια διαβίωσης λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των δικαιούχων σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων".

Με ανακοίνωσή του σχετικά με τους «κρυφούς κόφτες» στα επιδόματα του ΟΓΑ, ο Οργανισμός διευκρινίζει ότι συνυπολογισμός του τυχόν τεκμαρτού εισοδήματος στο συνολικό ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα για τον προσδιορισμό των δικαιούχων σύνταξης ή επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων δεν είναι σε καμία περίπτωση «κρυφός κόφτης», καθώς ισχύει εδώ και πολλά χρόνια.

Για περισσότερο από μια 10ετία τα εκάστοτε τεκμήρια διαβίωσης λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των δικαιούχων σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων. Για το θέμα αυτό άλλωστε υπάρχει και πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ που αφορά σε υπόθεση του 2003 και ερμηνεύει τον σχετικό νόμο του 1982. Δεν είναι τυχαίο πως και ο νόμος 4093/2012 αναφέρεται σε «συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα». Τα τεκμήρια διαβίωσης είναι γνωστά και κοινά για όλους και καθορίζονται όχι από τον ΟΓΑ αλλά από την φορολογική νομοθεσία.

Στην ίδια ανακοίνωση ο ΟΓΑ διευκρινίζει επίσης πως το ύψος του επιδόματος δεν προσδιορίζεται ανάλογα με το ατομικό ή οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, το οποίο – όπως προαναφέρθηκε – λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη θεμελίωση του δικαιώματος στην παροχή. Το ποσό του επιδόματος είναι ανάλογο των ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα αφαιρουμένου του ποσού σύνταξης ή οποιασδήποτε άλλης χορηγούμενης ασφαλιστικής ή προνοιακής παροχής από την Ελλάδα ή χώρες του εξωτερικού. Συνεπώς, σύμφωνα πάντα με τη σχετική ανακοίνωση του ΟΓΑ, στοιχεία που συσχετίζουν ευθέως το φορολογητέο εισόδημα με το ύψος του επιδόματος και μάλιστα σε πινακογράφηση είναι ανακριβή.