Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέα πληρωμή από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 18/08/2017 έως τις 23/08/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.762.925,29 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως σε υποχρεώσεις για προγράμματα όπως η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, δασικά και περιβαλλοντικά μέτρα, ελαιουργικούς φορείς, leader κ.α.

Δείτε αναλυτικά τον σχετικό κατάλογο πληρωμών: PAYMENTS_OPEKEPE_18082017-23082017