Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για το Σταφύλι

Στη διαδικασία της ωρίμανσης βρίσκεται αυτή την περίοδο το σταφύλι και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε σχετικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για εχθρούς και ασθένειες που πλήττουν την καλλιέργεια.

Ευδεμίδα: Αυξημένη δραστηριότητα σε όψιμες και μεσοπρώιμες περιοχές.

Ωίδιο: Ανάγκη προστασίας κυρίως στα επιτραπέζια.

Αναλυτικά:

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

(Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις - Οδηγίες

Στις όψιμες περιοχές εμφανίζεται μεγάλη δραστηριότητα της ευδεμίδας με πυκνές ωοτοκίες.

Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός στις όψιμες περιοχές στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:
Όψιμες περιοχές -Επιτραπέζια: 11 – 12 Αυγούστου, Σουλτανίνα – οινάμπελα: 12 – 13 Αυγούστου.

Στις μεσοπρώιμες περιοχές εξακολουθεί να καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα που εκδηλώνεται με πυκνές ωοτοκίες.

Τα σταφύλια την περίοδο αυτή πρέπει να είναι προστατευμένα λαμβάνοντας υπόψη τα μεσοδιαστήματα των ψεκασμών και το χρόνο συγκομιδής.

Υπενθυμίζεται ότι οι προσβολές την περίοδο αυτή συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια (όξινη σήψη, βοτρύτης) και θα πρέπει το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευδεμίδα πατήστε εδω

ΩΙΔΙΟ

Erysiphe necator)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις – Οδηγίες

Οι ρώγες πρακτικά προσβάλλονται μέχρι το γυάλισμα ενώ οι άξονες και οι μίσχοι των σταφυλιών σε όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Οδηγίες: Μετά το γυάλισμα ανάγκη προστασίας έχουν κυρίως τα σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση. Σε αυτές τις περιπτώσεις να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ωίδιο πατήστε εδώ

Φάρμακα: Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση να διαβάζετε προσεκτικά και να εφαρμόζετε τις οδηγίες της ετικέτας. Επισημαίνεται ότι πάντα θα πρέπει να ελέγχονται και να τηρούνται αυστηρά τα χρονικά διαστήματα μεταξύ ψεκασμών και συγκομιδής