Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συνεχίστηκαν οι πληρωμές στα φωτοβολταϊκά

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιανουαρίου 2017.

Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 1.985 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 8.779,59 ευρώ (87% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιανουάριο).