Ένωση Αγρινίου

Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πανελλαδική Έρευνα Kαινοτομικότητας & Διαχειριστικής Επάρκειας Επιχειρήσεων Τροφίμων

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου διεξάγει πανελλαδική έρευνα αποτύπωσης της "διαχειριστικής επάρκειας" και "καινοτομικότητας" των μεταποιητικών επιχειρήσεων (κυρίως τροφίμων), μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου στον κάτωθι σύνδεσμο:

https://goo.gl/forms/3b7o84pEayFopdPD3​

Η έρευνα δεν χρηματοδοτείτε από κάποιο πρόγραμμα, και γίνεται στα πλαίσια ενός 3-ετούς προγραμματισμού αποτύπωσης, παρακολούθησης, και προτάσεων βελτίωσης της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (κυρίως τροφίμων) που έχει ξεκινήσει η Μονάδα Διαχείρισης Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας Τροφίμων - ΔΕΚΤ του Τμήματος: http://www.fns.aegean.gr/research_FBMI.html

Οι επιχειρήσεις που θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο θα έχουν την δυνατότητα, μετά το πέρας της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων να μάθουν:
ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ τους σε σχέση με τον μέσο όρο που η έρευνα θα αναδείξει.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Δημήτρης Σκάλκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Καινοτομίας στις Επιχειρήσεις Τροφίμων