Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα πληρωμή από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 07/07/2017 έως τις 13/07/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.566.473,90 €.

Πρόκειται για πληρωμές εκκρεμοτήτων από διάφορα προγράμματα και δράσεις, όπως αναδιάρθρωση αμπελώνων, νιτρορύπανση, βιολογικά, ελαιουργικοί φορείς κ.α.

Δείτε αναλυτικά στο διπλανό αρχείο: ΟΠΕΚΕΠΕ - ΠΛΗΡΩΜΗ