Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η βαθμολογία των αιτούμενων αγροτεμαχίων φύτευσης αμπέλου

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων για άδειες νέων φυτεύσεων αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το έτος 2017. Μέχρι 14 Ιουλίου οι ενστάσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι οι άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας

Η χορήγηση των αδειών φύτευσης γίνεται μετά από ψηφιακή αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η αιτούμενη για άδεια νέας φύτευσης έκταση δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια.

Όσοι από τους αιτούντες επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση επί της βαθμολογίας, μπορούν να το κάνουν έως 14 Ιουλίου στην ΔΑΟΚ της Περιφερειακής τους Ενότητας.

Στο διπλανό αρχείο θα δείτε αναλυτικά τη Βαθμολογία, έτσι όπως έχει καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ: Βαθμολογία των αιτούμενων αγροτεμαχίων