Ένωση Αγρινίου

Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Η απλούστευση της ΚΓΠ στο Συμβούλιο «Γεωργία και Αλιεία»

Το Συμβούλιο «Γεωργία και Αλιεία» θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα 17 και την Τρίτη 18 Ιουλίου, αρχίζοντας με την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας της εσθονικής Προεδρίας.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει κατόπιν στο Συμβούλιο την ανακοίνωσή της σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και με τις διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες κατά το 2018. Η ανακοίνωση εκθέτει τις βασικές αρχές που θα ακολουθήσει η Επιτροπή στην πρότασή της για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2018, η οποία αναμένεται για το φθινόπωρο.

Επιπλέον, το Συμβούλιο θα προβεί σε απολογισμό των αποτελεσμάτων του τελικού τριμερούς διαλόγου σχετικά με τη βιολογική γεωργία.

Το Συμβούλιο θα προβεί επίσης σε ανταλλαγή απόψεων για την πορεία της εφαρμογής των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Μαΐου 2015 με θέμα την απλοποίηση και για τα αποτελέσματα της διάσκεψης για τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ (ΚΓΠ) (γενικές πληροφορίες)

Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα ενημερώσει τους υπουργούς για θέματα γεωργίας σχετικά με το εμπόριο και θα συζητήσει το ζήτημα των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και των συνώνυμών τους που μπορούν να αναγράφονται στην επισήμανση των οίνων.

Στο σημείο «Διάφορα» οι υπουργοί θα ενημερωθούν επίσης σχετικά με, μεταξύ άλλων:

  • το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης «Μία Υγεία» για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής
  • την αφρικανική πανώλη των χοίρων
  • την επισήμανση της προέλευσης
  • τη διπλή ποιότητα τροφίμων
  • την ξηρασία στην Πορτογαλία