Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για το Αμπέλι

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τους εχθρούς και τις ασθένειες του αμπελιού αυτή την εποχή.

 

Ευδεμίδα: Αυξημένη δραστηριότητα. Επανάληψη ψεκασμού σε μεσοπρώιμες περιοχές.

Ωίδιο: Ευνοϊκές συνθήκες. Συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

Περονόσπορος: Παρακολούθηση της ασθένειας.

Τζιτζικάκι: Δυναμικοί πληθυσμοί σε πολλά αμπέλια. Καταπολέμηση μόνο μετά από έλεγχο.

Μύγα της Μεσογείου: Επιτραπέζια σταφύλια . Τακτικοί έλεγχοι κοντά στην ωρίμαση.

Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

 

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Γενικές πληροφορίες

Στις μεσοπρώιμες περιοχές, παρότι υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση από αμπέλι σε αμπέλι, εμφανίζεται αυξημένη δραστηριότητα (οι ωοτοκίες πυκνώνουν).

Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

26 – 27 Ιουλίου Σουλτανίνα – οινάμπελα : 28 – 30 Ιουλίου

Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Υπενθυμίζεται ότι οι προσβολές την περίοδο αυτή συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια (όξινη σήψη, βοτρύτης) και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευδεμιδα .

ΩΙΔΙΟ:

Τα μελτέμια σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες που επικρατούν ευνοούν την ασθένεια.

-Οι ρώγες πρακτικά προσβάλλονται μέχρι το γυάλισμα ενώ οι άξονες και οι μίσχοι των σταφυλιών σε όλη την καλλιεργητική περίοδο.
Οδηγίες:

-Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα. - Μετά το γυάλισμα ανάγκη προστασίας έχουν κυρίως τα σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ωίδιο

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:

Γενικές πληροφορίες

Μετά το τριήμερο 16 - 18 του μήνα, χρονικό διάστημα όπου σημειώθηκαν παρατεταμένες δροσιές, οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν το παθογόνο.

Οδηγίες: Υπενθυμίζεται ότι μόνο σε περιόδους που εμφανίζονται δροσιές και σε αμπέλια που υπάρχει ήδη η ασθένεια το παθογόνο ενεργοποιείται εκ νέου και μπορεί να προσβάλλει τη νέα βλάστηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονοσπορο

TZITZIKAKI:

Παρατηρούνται δυναμικοί πληθυσμοί σε αρκετά αμπέλια.

Οδηγίες:

Μετά από έλεγχο στην κάτω πλευρά των φύλλων κι εφόσον διαπιστώνονται 50 – 100 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα, μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τζιτζικάκι.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:

Είναι είδος πολυφάγο. Τα τελευταία χρόνια ζημιώνει περιστασιακά τα επιτραπέζια σταφύλια (χονδρόραγες ποικιλίες).

Οι ζημιές είναι χωροταξικά διάσπαρτες ενώ η ένταση και οι θέσεις των προσβολών διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο.

-Το τελευταίο διάστημα καταγράφονται υψηλοί πληθυσμοί στα εσπεριδοειδή (κύριοι ξενιστές) και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Οδηγίες:

Τα επιτραπέζια σταφύλια που βρίσκονται σε περιοχές με ιστορικό να ελέγχονται τακτικά για εμφάνιση προσβολών.

Οι αμπελουργοί μπορούν:

να τοποθετούν παγίδες μαζικής προσέλκυσης και θανάτωσης, σε ψεκασμούς για την ευδεμίδα που γίνονται κοντά στην ωρίμαση να χρησιμοποιούν σκευάσματα με έγκριση και για τη μύγα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Μύγα Μεσογείου.

Φάρμακα:

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού.

Σε κάθε περίπτωση να διαβάζετε προσεκτικά και να εφαρμόζετε τις οδηγίες της ετικέτας. Επισημαίνεται ότι πάντα θα πρέπει να ελέγχονται και να τηρούνται αυστηρά τα χρονικά διαστήματα μεταξύ ψεκασμών και συγκομιδής.