Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αλλαγές στις ενισχύσεις μετά το 2020

Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις με μεγαλύτερη εθνική συμμετοχή προτείνει για μετά το 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τους νέους κανόνες παροχής ενισχύσεων από τα ευρωπαϊκά Ταμεία , που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τεθούν σε εφαρμογή μετά το 2020, περιέγραψε την Τρίτη 11 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις Βρυξέλλες.

Σε γενικές γραμμές προτείνει την απλούστευση των σχετικών διαδικασιών, υπό τον όρο ότι οι εθνικές διοικήσεις θα συμμετέχουν στη χρηματοδότηση των έργων και θα βελτιώσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της χρήσης των κονδυλίων.

«Οι πολίτες περιμένουν περισσότερα από την ΕΕ - αλλά ο προϋπολογισμός της μειώνεται. Για να επιλύσουμε το δίλημμα αυτό, πρέπει να αξιοποιούμε στο μέγιστο κάθε ευρώ που δαπανούμε. Και οι απλούστεροι κανόνες οδηγούν σε καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που δαπανούμε» δήλωσε παρουσιάζοντας τις προτάσεις της Επιτροπής ο αντιπρόεδρος Γκιούντερ Ετιγκερ, ενώ η Κορίνα Κρέτσου επίτροπος αρμόδια για θέματα περιφερειακής πολιτικής, δήλωσε τα εξής: «Λιγότεροι και απλούστεροι κανόνες σημαίνει καλύτερα αποτελέσματα και λιγότερα λάθη. Ας επικεντρωθούμε σε αυτό που έχει σημασία: τη βελτίωση της ζωής των πολιτών παντού στην Ευρώπη.»

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τις προτάσεις που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή, "η σημερινή αρχιτεκτονική των κανόνων είναι αποτελεσματική, αλλά χρειάζεται ένα καλό ξεκαθάρισμα". Θα πρέπει, όπως αναφέρεται, "να διατηρηθεί η επιμερισμένη διαχείριση ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αμοιβαία εμπιστοσύνη και ο αμοιβαίος ενστερνισμός των κοινών στόχων για ανάπτυξη και απασχόληση".

Όμως, "απλούστεροι κανόνες είναι οι ολιγάριθμοι κανόνες" αναφέρει η Επιτροπή , προτείνοντας κανόνες που πρέπει να απαλειφθούν ή να μειωθούν δραστικά.

Κατά την Επιτροπή θα πρέπει να εναρμονιστούν οι κανόνες των διαφόρων ταμείων και μέσων της ΕΕ όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις και τις μεθόδους ανάκτησης των δαπανών, ούτως ώστε να διευκολύνονται οι συνέργειες και να παρέχεται στους δικαιούχους η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση του ίδιου έργου από διαφορετικές πηγές πόρων της ΕΕ.

Για παράδειγμα, η εφαρμογή των ίδιων κανόνων στην πολιτική συνοχής και στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ θα διευκόλυνε την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, σημειώνει η Επιτροπή, τονίζοντας εκ παραλλήλου ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ένα ακόμη απλούστερο πλαίσιο για όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, με την προϋπόθεση ότι θα πληρούν ορισμένα κριτήρια: αξιόπιστα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου· σημαντική εθνική συγχρηματοδότηση προκειμένου να παρέχονται κίνητρα για χρηστή αξιοποίηση των κονδυλίων· προσδιορισμός των βασικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν και επικέντρωση σε λίγους τομείς προτεραιότητας για να είναι δυνατή η επίτευξη αποτελεσμάτων.

Η Επιτροπή τονίζει επίσης ότι οι κανόνες των Βρυξελλών θα πρέπει να περιορίζονται στις στρατηγικές επενδυτικές προτεραιότητες και αρχές για τη χρήση των κονδυλίων. Κατά την Επιτροπή τα κονδύλια της ΕΕ θα παρέχονται μέσω των υφιστάμενων εθνικών διοικητικών μηχανισμών και οι ελεγκτικές εργασίες της Επιτροπής θα είναι περιορισμένες.

paseges.gr