Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αιτήσεις για το «κομφούζιο»

Μέχρι 24 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα των 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων/ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 15 εκατομμύρια €.

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η υποβολή αιτήσεων στήριξης προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης) πραγματοποιείται κατά το διάστημα από σήμερα 3/7/2017 έως και τη Δευτέρα 24/7/2017 αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ https://p2.dikaiomata.gr/M1018Registration/ και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018/.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ένωση Αγρινίου και στο Τμήμα Αγροτικών Μελετών ή να επικοινωνούν στο  2641.0.69026-28-32.

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με επιλέξιμες για τη δράση καλλιέργειες (ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια).

Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται για μια πενταετία, η οποία ξεκινά από την 1η Φεβρουαρίου 2017, να εφαρμόζουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων - εχθρών της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς και συγκεκριμένα της καρπόκαψας, της ανάρσιας και του φυλλοδέτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση 4197/20-4-2017 (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-5-2017, ΑΔΑ 65AH4653ΠΓ-9ΕΔ) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της δράσης.

Η πρακτική της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων συνίσταται στην εγκατάσταση παγίδων παρακολούθησης και ατμιστήρων (dispensers). Οι ατμιστήρες απελευθερώνουν συνθετική φερομόνη με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων και να ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών".