Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Άμεση προστασία στο αμπέλι

Ευδεμίδα: Νέα γενιά. Καταπολέμηση στις μεσοπρώιμες περιοχές. Ωίδιο: Ευνοϊκές συνθήκες. Συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα. Περονόσπορος: Αναστολή ανάπτυξης. Πολύ περιορισμένη εξέλιξη μόνο σε θέσεις με δροσιές. Τζιτζικάκι: Δυναμικοί πληθυσμοί σε πολλά αμπέλια. Καταπολέμηση μόνο μετά από έλεγχο. Πλανόκοκκος: Έλεγχος στα επιτραπέζια.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Στις μεσοπρώιμες περιοχές ξεκίνησε η τρίτη πτήση. Προς το παρόν καταγράφονται χαμηλοί πληθυσμοί και αραιές ωοτοκίες. - Oι προσβολές από τη νέα γενιά συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια (όξινη σήψη, βοτρύτης) και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Οδηγίες: Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες: Μεσοπρώιμες περιοχές- Επιτραπέζια: 15 – 17 Ιουλίου - Σουλτανίνα – οινάμπελα: 18 – 20 Ιουλίου. Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

Σημείωση: Για την εξέλιξη της ευδεμίδας στις όψιμες περιοχές καθώς και στο νομό Χανίων θα ενημερωθείτε με επόμενα δελτία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευδεμίδα πατήστε εδώ.

ΩΙΔΙΟ

Τα μελτέμια της περιόδου σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες που επικρατούν ευνοούν την ασθένεια.

Οδηγίες: Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωίδιο πατήστε εδώ.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Η ασθένεια έχει ανασταλεί λόγω καιρικών συνθηκών και δεν υπάρχει λόγος γενικευμένων επεμβάσεων με εξαίρεση τις τοποθεσίες όπου συνεχίζουν να σημειώνονται δροσιές, άρα και μολύνσεις στη νέα βλάστηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο πατήστε εδώ.

TZITZIKAKI

Παρατηρούνται δυναμικοί πληθυσμοί σε αρκετά αμπέλια.

Οδηγίες: Μετά από έλεγχο στην κάτω πλευρά των φύλλων κι εφόσον διαπιστώνονται 50 – 100 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα, μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τζιτζικάκι πατήστε εδώ.

ΠΛΑΝΟΚΟΚΚΟΣ

Το έντομο προκαλεί ζημιές σε σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση (εμφάνιση καπνιάς και κόλλας κοντά στη συγκομιδή).

Οδηγίες: Σε επιτραπέζια σταφύλια της μεσοπρώιμης ζώνης που έχουν εντοπιστεί πληθυσμοί μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πλανόκοκκο πατήστε εδώ.

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση να διαβάζετε προσεκτικά και να εφαρμόζετε τις οδηγίες της ετικέτας. Με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων δίνεται η δυνατότητα συνδυασμένων καταπολεμήσεων.

Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου