Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Στα 6,20 ευρώ ανά ζώο η συνδεδεμένη στα αιγοπρόβατα

Με σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στα 6,20 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο καθορίζεται το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος.

Η τιμή ισχύει τόσο για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όσο και για τα πεδινά.

Συγκεκριμένα με την απόφαση καθορίζεται το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος ως ακολούθως:

1. Δράση 1:

6,20 € ανά επιλέξιμο ζώο, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. 614/52350/12-05-2015 (ΦΕΚ 833/Β/2015) υπουργική απόφαση στους δικαιούχους της συνδεδεμένης στήριξης, κτηνοτρόφους των ορεινών/ μειονεκτικών/με ειδικά μειονεκτήματα περιοχών, που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές και στους κτηνοτρόφους που μετακινούνται από πεδινή σε ορεινή/μειονεκτική/με ειδικά μειονεκτήματα περιοχή.

2. Δράση 2: 6,20 € ανά επιλέξιμο ζώο, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. 614/52350/12-05-2015 (ΦΕΚ 833/Β/2015) υπουργική απόφαση στους δικαιούχους της συνδεδεμένης στήριξης, κτηνοτρόφους πεδινών περιοχών που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές.

Δείτε την απόφαση για τον καθορισμό της συνδεδεμένης ενίσχυσης του αιγοπρόβειου ΕΔΩ

Πληροφορίες- οδηγίες για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις αιγοπρόβειου.