Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Στα 140 ευρώ ανά ζώο η συνδεδεμένη ενίσχυση βοοειδών

Στα 140 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο καθορίζεται η συνδεδεμένη ενίσχυση στα βοοειδή, σύμφωνα με σχετική απόφαση.

Πλέον αναμένεται η έκδοση των αποφάσεων για τις συνδεδεμένες στο ρύζι και στους κτηνοτρόφους με ειδικά δικαιώματα προκειμένου να αρχίσουν οι πληρωμές των δικαιούχων, που είναι πλέον θέμα χρόνου.

Να σημειωθεί ότι το ύψος της ενίσχυσης είναι χαμηλότερο από την περσινή τιμή, που είχε οριστεί στα 171,8 ευρώ ανά ζώο.

Ειδικότερα, η απόφαση έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Τον καθορισμό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο ποσό των 140,0 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 615/52353/12-05-2015 (ΦΕΚ 833/Β’/2015) υπουργικής απόφασης με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής», όπως ισχύει κάθε φορά.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο διπλανό ΦΕΚ: ΦΕΚ συνδεδεμένη βοοειδών