Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σημαντική παρέμβαση για τους παραγωγούς και το περιβάλλον

Απονιτροποίηση: Πρόγραμμα με σφραγίδα Ένωσης Αγρινίου για την Αιτωλοακαρνανία. Μετά το καλοκαίρι η προκήρυξή του, επιβεβαίωσε η ηγεσία του ΥπΑΑΤ.

Κατά τη συνεδρίαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης η ηγεσία του υπουργείου επιβεβαίωσε την απόφασή της να προκηρύξει αμέσως μετά το καλοκαίρι το πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (Δράση 10.01.04).

Στο πρόγραμμα απονιτροποίησης για πρώτη φορά εντάσσεται και η Αιτωλοακαρνανία, ύστερα από τη θετική ανταπόκριση της οποίας έτυχε η διαρκής πίεση και η συστηματική προσπάθεια της Ένωσης Αγρινίου για την ανάδειξη του προβλήματος που αντιμετωπίζουν ευαίσθητες περιοχές του νομού μας.

Πιο συγκεκριμένα στο πρόγραμμα, σύμφωνα με την προδημοσίευση, θα ενταχθούν περιοχές σημαντικών υγροτόπων, όπως το Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, το σύμπλεγμα των λιμνών Τριχωνίδας – Λυσιμαχίας, αλλά και η λίμνη Οζερός και φυσικά οι υγρότοποι του Αμβρακικού.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα). Η δράση συμβάλλει στην προτεραιότητα 4 - «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία».

Η Ένωση Αγρινίου έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή την προετοιμασία για την υλοποίηση του προγράμματος, ώστε να καταστεί δυνατή η ουσιαστική παρέμβαση στη μείωση των νιτρικών καταλοίπων, αλλά και οι αγρότες μας να μπορέσουν να επωφεληθούν από ένα εξαιρετικό πρόγραμμα δράσης.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την προδημοσίευση του προγράμματος αναλυτικά: Προδημοσίευση για Απονιτροποίηση

Σημειώνουμε ότι η δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 177.000.000 ευρώ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020.  Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 177.000.000 ευρώ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020. Δ. Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της δράσης, πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

  • να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου του έτους 2017, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως αίτηση αναφοράς. Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2017 του ενδιαφερομένου με επιλέξιμη για τη δέσμευση δενδρώδη καλλιέργεια
  • να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2017 ως αρδευόμενα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας)
  • να βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης
  • για την ομάδα καλλιέργειας «Ελιά», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων είναι τουλάχιστον 80 ελαιόδεντρα ανά εκτάριο (Ha), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.