Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

ΟΣΔΕ με ποινή από σήμερα

Συνεχίζονται οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, με την προβλεπόμενη ποινή για όσους δεν προσήλθαν εμπρόθεσμα. Σε πλήρη εγρήγορση η Ένωση Αγρινίου, ώστε να καλύψει σε άμεσο χρόνο το σύνολο των αναγκών.

H προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (δηλώσεις ΟΣΔΕ) έληξε τα μεσάνυχτα και από σήμερα, Παρασκευή 16 Ιουνίου, σύμφωνα με τα επιβαλλόμενα από τις αρμόδιες αρχές, θα υπάρχει η προβλεπόμενη ποινή.

Πιο αναλυτικά:

1.Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά την καταληκτική ημερομηνία  της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα, κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα.

→Σε περίπτωση υποβολής αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης (πχ χορήγηση δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα), μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν κατά το συγκεκριμένο έτος σε σχέση με τα δικαιώματα ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν στον δικαιούχο, κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα.

2.Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών, η αίτηση θεωρείται ως μη αποδεκτή και δεν χορηγούνται στον δικαιούχο δικαιώματα ενίσχυσης ούτε, κατά περίπτωση, αυξάνεται η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης.


Η Ένωση Αγρινίου ενημερώνει τους παραγωγούς που δεν φρόντισαν να προσέλθουν και εμπρόθεσμα να υποβάλουν την Αίτησή τους, ότι το Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών στα κεντρικά μας γραφεία στην Παπαϊωάννου 23, τα υποκαταστήματα και τα συνεργεία μας σε ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργεία, επαρκώς στελεχωμένα προκειμένου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να καλύψουν το σύνολο των αναγκών.


Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

•Αγρίνιο 2641.0.69013-69034 •Μεσολόγγι 2631.0.56800 •Ναύπακτος 2634.0.22573 •Αμφιλοχία 2642.0.22226-22366 •Βόνιτσα 2643.0.29080 •Θέρμο 2644.0.22252 •Αστακός 2646.0.38033 - 41220 •Νεοχώρι 2632.0.92826 •Αγγελόκαστρο 2641.0.93283 •Γαβαλού 2635.0.41227 •Παπαδάτες 2635.0.22697