Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέες πληρωμές στα φωτοβολταϊκά

Εξοφλούνται 450 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 140.472,40€.

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Οκτωβρίου 2016. Με τις σημερινές εντολές εξοφλούνται 450 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 140.472,40€, οπότε έχει πλέον εξοφληθεί το 91% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Οκτώβριο.