Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Εθνικό Απόθεμα 2017

Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση. Γραμμική ποσοστιαία μείωση του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης  σε ποσοστό 4,5%  σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα.

«Για τη δημιουργία του εθνικού αποθέματος εφαρμόζεται γραμμική ποσοστιαία μείωση του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο ποσοστού 3%. Το εν λόγω ποσοστό αυξάνεται για την κάλυψη των αναγκών χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα σε ποσοστό 4,5%».

Αυτά αναφέρει η νέα υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι δικαιούχοι ωφελούνται από το Εθνικό Απόθεμα μία φορά στην περίοδο 2015-2020 υποβάλλοντας σχετικό αίτημα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).

Η απόφαση, μάλιστα, ρητά αποσαφηνίζει ότι «αιτήματα δικαιούχων που έχουν ήδη ωφεληθεί μια φορά από το Εθνικό Απόθεμα (χορήγηση δικαιωμάτων ή προσαύξηση μοναδιαίας αξίας), απορρίπτονται σε επόμενα έτη ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν πληροί και σε άλλο έτος τις προϋποθέσεις χορήγησης ή προσαύξησης της μοναδιαίας αξίας».

Επιπρόσθετα, ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2017 εφαρμόζεται γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ύψους 2%, για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα. Κατά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη, η μοναδιαία αξία τους μειώνεται υπέρ του εθνικού αποθέματος σε ποσοστό 25%.

Αναλυτικά η απόφαση: Εθνικό Απόθεμα

Στην πραγματικότητα η απόφαση αυτή αφορά στα λεγόμενα «χαμένα δικαιώματα» που το 2015 προέκυψαν από λάθος επιλογή κάποιων ΚΥΔ στη διαδικασία της μεταβίβασης (φόρμα 6), με αποτέλεσμα όταν χορηγήθηκαν τα προσωρινά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης να μην αναγνωρίζονται σε πολλούς παραγωγούς.

Η αποκατάσταση του προβλήματος σήμερα περνά μέσα από τη γραμμική ποσοστιαία μείωση του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης  σε ποσοστό 4,5%  σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα, όπως ακριβώς ορίζει η υπουργική απόφαση.

Φυσικά, οι παραγωγοί που είχαν εμπιστευθεί την Ένωση Αγρινίου δεν αντιμετώπισαν το παραμικρό πρόβλημα, αφού το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό του Συνεταιρισμού είχε εντοπίσει την ασάφεια των αποφάσεων και για να αποφύγει μελλοντικά προβλήματα επέλεξε τρόπους που διασφάλισαν απολύτως τα δικαιώματα των παραγωγών.