Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Δρομολογείται η στρατηγική ευαισθητοποίησης για την υγεία των φυτών

Στις 14 Ιουνίου 2017 οι Προϊστάμενοι των Φυτοϋγειονομικών Υπηρεσιών των 28 κρατών μελών της ΕΕ συμφώνησαν να δρομολογήσουν μία νέα ολοκληρωμένη στρατηγική ευαισθητοποίησης για την υγεία των φυτών στην ΕΕ.

Η στρατηγική αυτή συνίσταται σε 5 προτάσεις δράσης κατά προτεραιότητα που θα πρέπει να αναλάβουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή και η οποία θα βοηθήσει τις εθνικές αρχές να παρέχουν τις σωστές πληροφορίες σε όλους όσους ενδιαφέρονται για την πρόληψη και την αντίδραση σε επιβλαβείς οργανισμούς με πιθανές καταστροφικές επιπτώσεις για τα φυτά, όπως η Xylella fastidiosa ή το νηματώδες του πεύκου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε πρόσφατα διάφορες κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημιών και εντοπισμού οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά στο έδαφός της. Αυτοί οι οργανισμοί είχαν καταστροφικές επιπτώσεις, πράγμα το οποίο κατέδειξε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα κατά της εμφάνισής τους ή για τον περιορισμό της εξάπλωσης και των συνεπειών τους.

Η ευαισθητοποίηση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος που διευκολύνει τη λήψη ουσιαστικών μέτρων ελέγχου και την ταχεία επέμβαση για την εξολόθρευση και τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών, γι αυτό και η Προεδρία της Μάλτας την συγκαταλέγει στις προτεραιότητές της.

Η νέα στρατηγική στον τομέα της υγείας των φυτών είναι διαρθρωμένη γύρω από πέντε προτεινόμενους πρωταρχικούς τομείς δράσης :

  • ανάπτυξη στρατηγικών ευαισθητοποίησης
  • σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών στα πλαίσια της Επιτροπής
  • δημιουργία εργαλείων και υλικού ευαισθητοποίησης
  • συνεργασία με ομάδες στόχους και εκπαίδευση των υπεύθυνων επικοινωνίας
  • παρακολούθηση και αξιολόγηση

Ιστορικό

Οι Προϊστάμενοι των Φυτοϋγειονομικών Υπηρεσιών είναι ομάδα του Συμβουλίου της ΕΕ απαρτιζόμενη από ανώτερους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στον φυτοϋγειονομικό τομέα. Κατά τη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου του 2017, η Προεδρία πρότεινε την ανάπτυξη στρατηγικής για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά την υγεία των φυτών στην ΕΕ στο πλαίσιο της γενικής προτεραιότητας για ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι ανώτεροι εμπειρογνώμονες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα πιθανά στοιχεία της στρατηγικής αυτής μέσω ερωτηματολογίου.

Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο υπεβλήθησαν κατά την ειδική ημερίδα με τίτλο «Awareness Raising as an Essential Tool in Contingency» που διεξήχθη στον Μάιο του 2017 στη Μάλτα.

Η στρατηγική ευαισθητοποίησης όσον αφορά την υγεία των φυτών στην ΕΕ θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στα πλαίσια του Διεθνούς έτους της υγείας των φυτών, που προβλέπεται το 2020.