Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σε εκλογική Γενική Συνέλευση η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ

Ο νέος φορέας, ο οποίος αποτελεί Ομοσπονδία των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας και των Ενώσεών τους,  θα είναι η γνήσια έκφραση των διεθνών συνεταιριστικών Αρχών και Αξιών.

 

Αύριο, Παρασκευή 26 Μαΐου, καλούνται στην Αθήνα όλοι οι αντιπρόσωποι των Συνεταιριστικών Οργανώσεων Μελών της νέας αμιγώς συνεταιριστικού χαρακτήρα «Πανελλήνιας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών & Ενώσεων Συνεργασίας Αγροτικών Συνεταιρισμών», με τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ», προκειμένου να συμμετάσχουν σε Έκτακτη Εκλογική Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη των Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της.

Η εν λόγω συνέλευση συγκαλείται από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της «ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ», η οποία προέκυψε από την ιδρυτική συνέλευση της οργάνωσης στις 26 Σεπτεμβρίου 2016, και θα πραγματοποιηθεί από τις 10.00 πρωινή στο Ξενοδοχείο President (Λ. Κηφισίας 43, Αμπελόκηποι – Αθήνα).

Θυμίζουμε πως ο νέος φορέας προέκυψε από πρωτοβουλία πλήθους προέδρων αγροτικών συνεταιρισμών και ενώσεών τους, εκπροσωπώντας ένα σημαντικό αριθμό Αγροτικών Συνεταιρισμών(ΑΣ), Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) και Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων(ΚΕΣΕ), η οποίοι θεώρησαν επιβεβλημένη, λόγω της ιστορικής στιγμής, την σύσταση νέου θεσμικού οργάνου της ανώτατης ιδεολογικής και συντονιστικής οργάνωσης των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας, συνεχίζοντας την ιστορική παράδοση των συνεταιριστών εκείνων, που κατέστησαν την ύπαρξη της οργάνωσης αυτής για τον ελληνικό συνεταιριστικό χώρο, αναγκαία συνθήκη.

Ο νέος φορέας, ο οποίος αποτελεί Ομοσπονδία των αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας και των Ενώσεών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής συνεταιριστικής νομοθεσίας (ν.4384/2016), θα είναι η γνήσια έκφραση των διεθνών συνεταιριστικών Αρχών και Αξιών. Κύριος σκοπός του είναι η παροχή κάθε είδους βοήθειας, για την υποστήριξη των συμφερόντων των αγροτικών συνεταιρισμών και για την ανάπτυξή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η επιβίωσή τους μέσα σε ένα συνεχώς διογκούμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον καθώς και η εθνική και διεθνής εκπροσώπηση αυτών.

Βασική επιδίωξη είναι η προστασία των αγροτικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων από ανταγωνιστικά προς τον συνεταιριστικό θεσμό συμφέροντα, από κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες προσβλέπουν στο επιχειρηματικό κέρδος και όχι στην εξυπηρέτηση του αγρότη συνεταιριστή, η οποία άλλωστε, είναι και η ουσιαστική διαφορά, μιας συνεταιριστικής επιχείρησης από τις ανταγωνίστριές της εμπορικές εταιρείες.