Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά

Με νέες εντολές που δόθηκαν σήμερα προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Σεπτεμβρίου 2016.

 

Με τις σημερινές εντολές εξοφλήθηκαν 555 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 43.969,87€, οπότε έχει πλέον εξοφληθεί το 93% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Σεπτέμβριο.