Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Η διαδικασία για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. πετρελαίου

Τη διαδικασία επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου στους αγρότες περιγράφει με έγγραφη απάντησή της στη Βουλή η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) μετά από επίκαιρη ερώτηση που κατατέθηκε.

 

Δείτε αναλυτικά την απάντηση στην Βουλή και όλη την περιγραφόμενη διαδικασία:

Σε συνέχεια σχετικών ερωτήσεων, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου κινητήρων στους δικαιούχους, υλοποίησε τη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ A 1141582 ΕΞ 2016 / ΦΕΚ / Β / 3155 / 30.9.2016 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε γενικές γραμμές, η περιγραφόμενη διαδικασία σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές που καταρτίστηκαν έχει ως εξής:

1. Αποστολή αρχείου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς τη ΔΗΛΕΔ.
2. Δημιουργία αρχείου από τη ΔΗΛΕΔ (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και υπολογισμός του αρχικού ποσού ΕΦΚ.
3. Συμψηφισμοί με τελωνειακό χρέη - Προσδιορισμός υπολοίπου.
4. Έλεγχος του αρχείου για οφειλές στις Δ.Ο.Υ.
- Εάν το αρχικά προσδιορισμένο ποσό επιστροφής είναι μέχρι 1.500,00 ευρώ, γίνεται έλεγχος μόνο για βεβαιωμένα χρέη ατομικά, συνυποχρέωσης, συνυπευθυνότητας, διαφορετικά γίνεται έλεγχος αντίστοιχος του αποδεικτικού ενημερότητας.
4.1. Εάν δεν υπάρχουν οφειλές (για επιστροφές μέχρι 1.500,00 ευρώ) ή είναι φορολογικά ενήμερος (για επιστροφές άνω των 1500,00 ευρώ), αποστέλλονται προς έλεγχο για ασφαλιστικές οφειλές στην ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης).
4.2. Εάν υπάρχουν οφειλές,
4.2.1. εάν είναι μόνο ατομικές, γίνεται κεντρικά συμψηφισμός και τυχόν εναπομείναντα υπόλοιπα αποστέλλονται προς έλεγχο για ασφαλιστικές οφειλές στην ΗΔΙΚΑ.
4.2.1. και ο συμψηφισμός δε δύναται να γίνει κεντρικά λόγω ιδιαίτερης και μεγάλης περιπτωσιολογίας (όπως αποβιώσας με επιστροφή μεγαλύτερη του χρέους, κατάσταση πτώχευσης, ρυθμισμένα χρέη κ.λπ.), το ποσό εξ’ ολοκλήρου αποστέλλεται σε ατομικό Α.Φ.ΕΚ. στη Δ.Ο.Υ. προκειμένου αυτή να διενεργήσει αρμοδίως τυχόν συμψηφισμούς, έλεγχο ασφαλιστικό οφειλών και σε περίπτωση εναπομείναντα υπολοίπου, να το αποδώσει στον δικαιούχο.
5. Το αρχείο που στέλνεται από τη ΔΗΛΕΔ στην ΗΔΙΚΑ, επιστρέφει ενημερωμένο (μετά από τους συμψηφισμούς στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης - Ο.Κ.Α.) από τη δεύτερη, ώστε τυχόν υπόλοιπα να αποδοθούν στους δικαιούχους και τα συμψηφιζόμενα από την ΗΔΙΚΑ ποσά στους Ο.Κ.Α.

Συνοψίζοντας, η Υπηρεσία στο αρχείο δικαιούχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπολογίζει τα αρχικά προς επιστροφή ποσά και στη συνέχεια συμψηφίζει με τελωνειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. Ό,τι δεν δύναται να γίνει από αυτήν, αποστέλλεται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., ώστε να συνεχίσουν την ως άνω περιγραφόμενη
διαδικασία.

Επιπροσθέτως, έχει διατεθεί εφαρμογή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της Α.Α.Δ.Ε., ώστε να απαντώνται ερωτήματα των ενδιαφερομένων, σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά περίπτωση απαίτησης και δικαιούχου.