Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Δράση 4.2.1.: Εντάσσονται και οι μικρές επενδύσεις

Μικρές επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες.


Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με το ελάχιστο όριο προϋπολογισμού που αναφέρεται στην πρόσκληση της δράσης 4.2.1, από τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠ.Α.Α.Τ, το Υπουργείο επισημαίνει ότι οι επενδύσεις με συνολικό προϋπολογισμό μικρότερο των 600 χιλ. ευρώ, στο πλαίσιο όλων των δράσεων του υπομέτρου 4.2

«Επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», έχουν εκχωρηθεί στις Περιφέρειες και θα προκηρυχθούν στο πλαίσιο των προκηρύξεων των Περιφερειών για τα τοπικά προγράμματα του CLLD/Leader.
Συνεπώς, σε καμία περίπτωση δεν αποκλείονται οι μικρότερες επενδύσεις τόσο στην ηπειρωτική όσο και στην νησιωτική χώρα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, αντίθετα μέσω της αποκεντρωμένης διαχείρισης δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια πιο στοχευμένη και προσαρμοσμένη στις τοπικές ανάγκες υλοποίηση των επενδύσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.