Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Γενικές οδηγίες για το Αμπέλι

Τις τελευταίες ημέρες επικράτησαν ασυνήθιστα καιρικά φαινόμενα για μήνα Μάιο. Βροχοπτώσεις μεγάλου ύψους και διάρκειας (μέχρι 55 χιλ.), χαλαζοπτώσεις, διυγράνσεις φυτικών οργάνων (φύλλων, σταφυλιών) που έφθασαν τις 23 ώρες. Οι παραπάνω συνθήκες διαμορφώνουν μια δύσκολη κατάσταση σε πολλά αμπέλια.

Συνοπτικές Οδηγίες : Υποχρεωτική η κάλυψη για τον περονόσπορο (η διάρκεια δράσης των μυκητοκτόνων την περίοδο αυτή υπολογίζεται σε 6 - 10 ημέρες λόγω της αύξησης και της πυκνότητας της βλάστησης). Σε αμπέλια που είναι στην άνθηση υπάρχει κίνδυνος βοτρύτη. Να γίνει καταπολέμηση. Σε αμπέλια που σημειώθηκε χαλαζόπτωση να γίνει ψεκασμός με ένα μυκητοκτόνο που έχει δράση στον βοτρύτη (μπορεί να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον περονόσπορο). Ευδεμίδα: Η καταπολέμησή της στη μεσοπρώιμη ζώνη θα καθυστερήσει 3 - 4 ημέρες και θα ενημερωθείτε στο επόμενο δελτίο.

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου