Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Έγκυρες μεταβιβάσεις για όσους κατέχουν γη έως 31 Μαΐου

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης η 9η Ιουνίου 2017.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου, θα πρέπει σε περιπτώσεις αιτήσεων μεταβίβασης, που συνοδεύονται με οριστική μεταβίβαση ή εκμίσθωση γης, από τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις ή συμφωνητικά μίσθωσης γης, να αποδεικνύεται ότι ο αποδέκτης έχει τη γη στην κατοχή του στις 31 Μαΐου 2017.

Μεταξύ άλλων στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

«Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2017, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 9η Ιουνίου 2017.

Όσον αφορά στις αιτήσεις μεταβίβασης, που συνοδεύονται με οριστική μεταβίβαση ή εκμίσθωση γης, από τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις ή συμφωνητικά μίσθωσης γης πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο αποδέκτης έχει τη γη στην κατοχή του στις 31 Μαΐου 2017.

Αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες οριστικοποιούνται και υποβάλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία 09/06/2017 εξετάζονται για το επόμενο έτος ενίσχυσης».

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, απορρίπτονται αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε έντυπη μορφή χωρίς να έχουν καταχωρηθεί και οριστικοποιηθεί από πριν στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή, Εξαιρούνται περιπτώσεις αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, η οποία οφείλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε περίπτωση που, μετά το διοικητικό και διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο της αίτησης μεταβίβασης, κριθεί ότι η αίτηση υποβλήθηκε πλήρης, εμπρόθεσμα και ότι συνάδει με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση οι αντισυμβαλλόμενοι ενημερώνονται μέσω της δηλωθείσας δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την έγκριση της μεταβίβασης ή/και με τον πλέον, κάθε φορά, πρόσφορο τρόπο.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ

Δείτε περισσότερα για τις μεταβιβάσεις γης ΕΔΩ και ΕΔΩ