Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

9,7 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 11/04/2017 έως τις 12/04/2017 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 9.795.883,66 €.

Πρόκειται για πληρωμές κυρίως για ανειλημμένες υποχρεώσεις, όπως και για διάφορα προγράμματα.

Δείτε αναλυτικά τον σχετικό κατάλογο, όπως τον δημοσίευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ: PAYMENTS_OPEKEPE_11042017-12042017