Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Συμβουλές για το αμπέλι

Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια του αμπελιού εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου.

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Στα μέσα του μήνα έκαναν την εμφάνισή τους συμπτώματα του μύκητα σε θέσεις της παραλιακής και μεσοπρώιμης ζώνης.

- Η περιορισμένη επέκταση της ασθένειας και η δυσκολία εντοπισμού της οφείλεται στο ότι οι καιρικές συνθήκες του Απριλίου δεν την ευνόησαν μέχρι σήμερα.

Οδηγίες:

  1. Σε αμπέλια – τοποθεσίες που εμφανίζονται συμπτώματα (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις) να γίνεται αμέσως ψεκασμός.
  2. Η δράση των προληπτικών επεμβάσεων λόγω της γρήγορης αύξησης της βλάστησης περιορίζεται. Οι προληπτικές επεμβάσεις πρέπει να γίνονται τον κατάλληλο χρόνο που είναι πριν από τη βροχή.
  3. Συνιστάται ψεκασμός σε όλα τα αμπέλια της πρώιμης και μεσοπρώιμης ζώνης στις 20 - 21 Απριλίου επειδή υπάρχει πρόβλεψη πιθανών βροχών. Να προτιμηθούν σκευάσματα επαφής. Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν τα αμπέλια στην βόρεια και κεντρική Κρήτη.

Η πιθανότητα παρουσίας της ασθένειας στα νότια και στις ορεινές περιοχές του νησιού είναι πολύ περιορισμένη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο πατήστε εδώ: peronosporos

Ω Ι Δ Ι Ο

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις: Εμφανίστηκαν πρωτογενείς μολύνσεις (βλαστοί – σημαίες) σε αμπέλια της πρώιμης και μεσοπρώιμης ζώνης.

Οδηγίες: Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με τον περονόσπορο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ωίδιο πατήστε εδώ: oidio

T Z I T Z I K A K I

Δεν έχει μετακινηθεί ακόμα προς τα αμπέλια. Δεν υπάρχει ανάγκη καταπολέμησης.

Ε Υ Δ Ε Μ Ι Δ Α

Δεν χρειάζεται ακόμα καμία καταπολέμηση.

Φάρμακα: Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.