Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Φωτοβολταϊκά: Συνεχίζονται οι πληρωμές

Εξοφλήθηκε το 92% της παραγωγής ΑΠΕ Αυγούστου 2016.

Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2016, με νέες εντολές προς τις τράπεζες, οπότε θα εξοφληθούν 715 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 46.808,44 ευρώ.

Με τις εντολές αυτές έχει πλέον εξοφληθεί το 92% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Αύγουστο.