Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 18 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του Δάκου

Ο Επίκουρος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Διονύσης Περδίκης, εξηγεί τι οφείλουν να κάνουν οι παραγωγοί, αλλά και η πολιτεία, για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του δάκου και άλλων επιβλαβών οργανισμών.

O Δάκος της ελιάς είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες της Μεσογείου, όπου καλλιεργείται η ελιά.

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εισήγηση του Επίκουρου Καθηγητή του ΓΠΑ, Διονύση Περδίκη, στο πλαίσιο της Ημερίδας που πραγματοποίησε η Ένωση Αγρινίου με θέμα "Ελιά: Ανάπτυξη στην Αιτωλοακαρνανία. Προοπτικές, Προτάσεις και Λύσεις".

H ζημιά που προκαλεί ο δάκος στον καρπό, αν δεν ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα προφυλακτικά μέτρα, είναι δυνατό να υπερβεί το 50-60%. H ζημιά είναι ποσοτική και ποιοτική, διότι υποβαθμίζει την ποιότητα των επιτραπέζιων ποικιλιών ελιάς, καθώς και την ποιότητα του παραγόμενου ελαιόλαδου µε την αύξηση της οξύτητάς του.

H καταπολέμηση του Δάκου γίνεται µε δολωματικούς και καθολικούς ψεκασμούς. Για να είναι αποτελεσματικοί οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται στον κατάλληλο χρόνο και, όπου είναι δυνατό, σε ομαδική βάση. O ψεκασμός σε μια περιοχή να συμπληρώνεται το αργότερο σε 7 μέρες.

Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για καταπολέμηση του Δάκου µε άλλες µμεθόδους στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ή, ακόμα, για βιολογική παραγωγή χωρίς τη χρήση εντομοκτόνων. Χρησιμοποιείται η µμέθοδος της μαζικής παγίδευσης - εξόντωσης του Δάκου µε χάρτινες παγίδες εμποτισμένες µε εντομοκτόνο, που φέρουν Αμμωνία και Φεροµόνη ως προσελκυστικά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι παγίδευσης.

Νεώτερα Ερευνητικά Αποτελέσματα στην Αντιμετώπιση του Δάκου της Ελιάς

Παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Εργαστηρίου Εντομολογίας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών φυτών και Αμπέλου Χανίων, για τη βελτίωση της μεθόδου των δολωματικών ψεκασμών στα πλαίσια των «Συγκριτικών Πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016» – Παρουσίαση της μεθόδου”.

Δείτε το βίντεο: