Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

ΟΓΑ: Πιστώθηκε το 50% της πρώτης δόσης των οικογενειακών επιδομάτων

Τη Μεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου 2017 πιστώθηκε στους λογαριασμούς 725.000 οικογενειών δικαιούχων ως προκαταβολή, το 50% της πρώτης δόσης των οικογενειακών επιδομάτων του έτους 2017. 

Το σύνολο των πολύτεκνων οικογενειών δικαιούχων ξεπερνά τις 101.000.

Εξ αυτών οι περιπτώσεις των τρίτεκνων είναι 82.000 και των πολύτεκνων 19.000, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του ΟΓΑ. Το συνολικό ποσό που πιστώθηκε στους λογαριασμούς -Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων, Ειδικό επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών- καθώς και αναδρομικά παλαιοτέρων ετών, ξεπερνά τα 101 εκατομμύρια ευρώ. Τα αναδρομικά παλαιότερων ετών αφορούν περισσότερες από 45.000 οικογένειες δικαιούχων και συνολικά ξεπερνούν τα 29 εκατομμύρια ευρώ.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη χορήγηση του επιδόματος είναι ακριβώς ίδια με το 2016. Μάλιστα σε σχέση με πέρυσι έχει αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων κατά 3% και το συνολικό ποσό που αποδίδεται σε αυτούς κατά 8,5%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη μεγάλη εκκαθάριση που κατάφεραν οι υπηρεσίες μας στις εκκρεμείς περιπτώσεις για τις οποίες απαιτήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Για το λόγο αυτό η καταβολή των αναδρομικών παρουσιάζει φέτος αύξηση πλέον του 20% σε σχέση με το 2016. Όπως και το 2016, ο Οργανισμός επέλεξε να αποδώσει ως προκαταβολή το 50% της πρώτης δόσης.

Και αυτό διότι δεν έχουν υποβληθεί ακόμα οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και δεν έχει μέχρι σήμερα ανοίξει η πλατφόρμα των σχετικών αιτήσεων Α21. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η πληρωμή σημαντικών ποσών σε μη δικαιούχους που στη συνέχεια αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Από τα στοιχεία που διαθέτουν οι υπηρεσίες μας, ο ΟΓΑ αναζητά την επιστροφή πλέον των 12 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως σε μη δικαιούχους.

Τα περισσότερα εξ αυτών προέρχονται από το γεγονός ότι τα έτη 2014 και 2015 καταβλήθηκε ολόκληρη η 1 η δόση. Αντίθετα το 2016 που αποδόθηκε για πρώτη φορά ως προκαταβολή το 50% της πρώτης δόσης, είχαμε μείωση κατά 60% στα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που αποδόθηκαν σε μη δικαιούχους.

Με την υποβολή των νέων φορολογικών δηλώσεων, οι πολίτες θα πρέπει άμεσα να συμπληρώνουν την αίτηση Α21, ώστε στην επόμενη δόση να τους καταβληθεί το σύνολο των δικαιούμενων ποσών της 1ης και 2ης τριμηνιαίας δόσης.

Χρήσιμες πληροφορίες για τους δικαιούχους παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr) , στην ένδειξη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, στο πεδίο «Πληροφορίες Αιτήσεων Οικογενειακών Επιδομάτων και στο νέο τηλεφωνικό κέντρο του ΟΓΑ 2131519300.