Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μέχρι το τέλος του '17 θα έχει προκηρυχθεί ο κύριος όγκος των μέτρων του ΠΑΑ

Χαράλαμπος Κασίμης: "Ανάγκη μετάβασης σε ένα ισχυρό και βιώσιμο αγρο-διατροφικό μοντέλο".

Στο 2ο Αγροτικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής, «Καλλιεργώντας την Ανάπτυξη ή Αγρανάπαυση;», το οποίο διεξήχθη την Τετάρτη 5 Απριλίου, συμμετείχε ως ομιλητής ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης.

Στην ομιλία του, ο κ. Κασίμης τόνισε την αναγκαιότητα της στροφής σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο το οποίο θα επενδύει στην ποιότητα και την ταυτότητα των ελληνικών προϊόντων -εκεί που βρίσκεται το συγκριτικό μας πλεονέκτημα- και τη σημαντικότητα του ρόλου του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στην προσπάθεια αυτή.

Αναφέρθηκε στην ανάγκη μετάβασης σε ένα ισχυρό και βιώσιμο αγρο-διατροφικό μοντέλο και ανέλυσε τους στρατηγικούς στόχους αυτής της προσπάθειας. Εξειδίκευσε τις ακόλουθες πέντε βασικές επιχειρησιακές προτεραιότητες οι οποίες θα οδηγήσουν σε ένα σταδιακό μετασχηματισμό το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο της γεωργίας:

 

  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας του πρωτογενή τομέα.
  • Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
  • Ενίσχυση της αξίας αλυσίδας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων.
  • Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και αντιμετώπιση ή/και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
  • Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές.

Στη βάση των παραπάνω, ανέφερε ο κ. Κασίμης, έχουν δρομολογηθεί οι απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες, αφενός μεν για την ένταξη και πληρωμή των επενδυτικών έργων ανειλημμένων υποχρεώσεων στη νέα προγραμματική περίοδο, αφετέρου δε για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των επενδυτικών μέτρων και δράσεων του νέου Προγράμματος και την άμεση υλοποίησή τους.

Στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο κ. Κασίμης επανέλαβε πως μέσα από το νέο ΠΑΑ καταδεικνύεται η εμπιστοσύνη στη δυναμική και τις προοπτικές του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας, ο οποίος καλείται, σε ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, να πρωτοστατήσει στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και κατέληξε πως το νέο ΠΑΑ σε συνδυασμό με τον συνολικότερο εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την αγροτική ανάπτυξη, θα αποτελέσουν τον οδικό χάρτη αναπροσανατολισμού του παραγωγικού μοντέλου της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών και θα θέσουν τον πρωτογενή τομέα στο επίκεντρο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.