Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Επανεμφάνιση πιέσεων στις εξαγωγές, σε άνοδο οι εισαγωγές

Νέα αύξηση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο.

Οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου ώθησαν σε υψηλότερα επίπεδα τις ελληνικές εισαγωγές και εξαγωγές κατά τον περασμένο Φεβρουάριο, επιβαρύνοντας περαιτέρω το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Προβληματισμό, ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών επανεμφανίστηκαν οι πιέσεις στο εξαγωγικό εμπόριο, αντανακλώντας και τη μείωση της δραστηριότητας στην ελληνική μεταποίηση, που αποδίδεται εν πολλοίς στην αβεβαιότητα γύρω από τα μακροοικονομικά μεγέθη και την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, τον περασμένο Ιανουάριο η συνολική αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 10,4% (στα 2,1 δις ευρώ έναντι 1,9 δις του Φεβρουαρίου του 2016). Ωστόσο, αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, προκύπτει υποχώρηση της τάξης των 17,2 εκατ. Ευρώ ή ποσοστού 1,1%.

Ουσιαστικά, η υποχώρηση των εξαγωγών (χωρίς πετρελαιοειδή) επαναφέρει μοτίβο ανάλογο των αρχών του 2016, κατά το οποίο η αβεβαιότητα αντανακλάται σε εναλλαγή προσήμων (άνοδος/πτώση) από μήνα σε μήνα.

Σε επίπεδο διμήνου, η συνολική αξία των εξαγωγών εμφανίζεται αυξημένη κατά 17,1% (στα 4,24 δις ευρώ, από 3,62 δις στο δίμηνο του 2016), ενώ η αξία των εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφει αύξηση κατά 75,9 εκατ. Ευρώ ή κατά 2,7%.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 23,4% προς τις Τρίτες Χώρες, χάρη κυρίως στις υψηλότερες τιμές πετρελαιοειδών, ενώ η αύξηση προς τις Χώρες της ΕΕ υπολογίστηκε στο +1,1%. Αν εξαιρεθούν από τον υπολογισμό τα πετρελαιοειδή, προκύπτει μείωση των εξαγωγών τόσο προς τις Τρίτες Χώρες (-0,9%), όσο και προς τις χώρες της ΕΕ (-1,3%).

Οι εν λόγω επιδόσεις οδήγησαν το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών στο 53,3%, έναντι 46,7% των Τρίτων Χωρών. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αναλογία διαμορφώνεται εκ νέου υπέρ των κρατών μελών σε ποσοστό 68,6% (έναντι ποσοστού 31,4% των Τρίτων Χωρών). Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο το ποσοστό των εξαγωγών προς χώρες ΕΕ, χωρίς πετρελαιοειδή, είχε φτάσει ως και το 71%.
Η πορεία των εξαγωγών ανά κλάδο

Ενδεικτικό στοιχείο των πιέσεων που ασκήθηκαν στο εξαγωγικό εμπόριο είναι ότι 5 από τους 10 κύριους κλάδους εμφανίζουν αρνητικό πρόσημο. Μεγαλύτερη είναι η πτώση για τα ποτά/καπνό (-28,7%) και το ελαιόλαδο (-28,1%), ενώ σημαντική είναι η υποχώρηση για τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (-16,1%) και τα μηχανήματα (-9,1%), με τα τρόφιμα να επιδεικνύουν μεγαλύτερες αντοχές (-1,1%). Στον αντίποδα, πέρα από την εκρηκτική αύξηση των πετρελαιοειδών (+56,1%), θετικό είναι το γεγονός των αυξήσεων σε πρώτες ύλες (+47,4%), των χημικών (+6%) και των βιομηχανικών προϊόντων (+4,8%). Οι αυξήσεις αποδίδονται κατά ένα σημαντικό μέρος στις επιδόσεις ρεκόρ που σημειώνει το τελευταίο διάστημα η ευρωπαϊκή μεταποίηση (σε αντίθεση με την Ελλάδα).

Οι κλάδοι των εξαγωγών – Φεβρουάριος 2016/2017

Οι εισαγωγές

Νέα ανοδική κίνηση κατέγραψαν πάντως και οι εισαγωγές, χωρίς μάλιστα να δέχονται ώθηση από τον κλάδο της ναυτιλίας (παραλαβές πλοίων), όπως συνέβη τον περασμένο Ιανουάριο. Χαρακτηριστικό είναι ότι αύξηση καταγράφεται τόσο σε επίπεδο συνολικής αξίας (+13,8% στα 4,08 δις ευρώ από 3,58 δις ευρώ πέρυσι), όσο και σε αξία εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών (+2,5% ή κατά 72,8 εκατ. ευρώ).

Έτσι, στο πρώτο δίμηνο του 2017 καταγράφεται σωρευτική αύξηση κατά 31,2% (στα 8,6 δις ευρώ, από 6,52 δις την αντίστοιχη περυσινή περίοδο). Χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία, η αύξηση των εισαγωγών περιορίζεται στο +4% (ή κατά 203,4 εκατ. ευρώ).

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, καταγράφεται και νέα αύξηση του συνολικού εμπορικού ελλείμματος κατά 17,7% ή κατά 1,97 δις ευρώ σε μηνιαία βάση και κατά 48,9% ή κατά 4,24 δις ευρώ σε διμηνιαία βάση.