Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Από Μ. Τετάρτη η αξιολόγηση των Νέων Αγροτών

Το αργότερο μέχρι και τις 16 Ιουνίου η ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γίνεται γνωστό πως η αξιολόγηση των Νέων Αγροτών ξεκινά σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου. Μέσω της εγκυκλίου παρέχονται οδηγίες προς τους αξιολογητές, ενώ επισημαίνεται πως οι πρώτες αξιολογήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 29/5 και οι δεύτερες έως και 16/6.

Η “Εγκύκλιος Εφαρµογής Υποµέτρου 6.1 σχετικά µε την έγκριση Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήµατος Στήριξης και τον καθορισµό προθεσµιών ολοκλήρωσης αξιολόγησης”, αναφέρει συγκεκριμένα:

Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1:

1. Εγκρίνουμε τον συνημμένο στην παρούσα εγκύκλιο Οδηγό Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας.

2. Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης της πρώτης αξιολόγησης την 12/4/2017. Οι πρώτες αξιολογήσεις πρέπει να έ χουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και την 29/5/2017.

3. Η δεύτερη αξιολόγησης μπορεί να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Η δεύτερη αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και την 16/6/2017.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ