Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 09 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Nέα πληρωμή στα φωτοβολταϊκά

Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για την παραγωγή Ιουλίου 2016


Με νέες διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2016 οπότε και θα εξοφληθούν 1.825 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 9.276,68€ (77% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο).