Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τελευταίος εκβιασμός πριν παραδώσει κλειδιά

Με την απειλή ότι όσα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) δεν υπογράφουν σύμβαση με τον αυτόκλητο συντονιστή του έργου δεν θα έχουν και τη δυνατότητα οριστικοποίησης των δηλώσεων που θα παραλαμβάνουν από τους αγρότες, οι γνωστοί μηχανογράφοι επιχειρούν να εκμεταλλευθούν τις όποιες «πλάτες» τους έχουν απομείνει στον Οργανισμό Πληρωμών, παίζοντας τις τελευταίες ώρες με την καταληκτική ημερομηνία της 29ης Μαρτίου που έχει δώσει η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κι όλα αυτά, ενώ στο υπουργείο συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με στενούς συνεργάτες του υπουργού για τη διευθέτηση των θεμάτων, με βάση τα νέα στοιχεία που έχουν προσκομίσει οι εκπρόσωποι της συντριπτικής πλειοψηφίας ΚΥΔ (συνεταιρισμών και ιδιωτών μελετητών), μετά τη μαζική συγκέντρωση (περί τους 200 εκπροσώπους) σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας την Τρίτη 28 Μαρτίου.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τους εμπειρογνώμονες του υπουργείου αλλά και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ να μένουν έκπληκτοι με την τεκμηρίωση η οποία γίνεται από τους εκπροσώπους της ΠΕΦΑ και της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ και να ανακαλύπτουν συνεχώς νέα στοιχεία για τη μηχανή που έχει στηθεί από τους γνωστούς «μηχανογράφους» σε βάρος των αγροτών, των παραληπτών δηλώσεων και της ίδιας της Πολιτείας.

agronews.gr