Ένωση Αγρινίου

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις 2017

Αναλυτικός κατάλογος με το ύψος των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων ανά είδος καλλιέργειας – εκτροφής.

Χορηγούνται σε σημαντικούς τομείς με φθίνουσα παραγωγή, φυτικής και ζωικής παραγωγής.

⇒ Το ύψος της χρηματοδότησης στους τομείς δεν είναι σταθερό κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.

⇒ Η μοναδιαία τιμή υπολογίζεται κάθε έτος ανάλογα με τις επιλέξιμες εκτάσεις και τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων, χωρίς υπέρβαση της ενδεικτικής τιμής.

⇒ Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται κατόπιν αιτήματος λήψης αυτής στην ΕΑΕ και ελέγχου τήρησης των όρων επιλεξιμότητας.

⇒ Δεν χορηγείται παραπάνω από μια συνδεδεμένη ενίσχυση στην ίδια έκταση.

Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει έκτασης - Όροι επιλεξιμότητας

 1. Σκληρό Σίτος: ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου=120 κιλά/εκτάριο
 • Πλαφόν 2017: 12.000.000€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 48€/ha
 1. Ρύζι: ελάχιστη παράδοση 4 τόνοι/εκτάριο έως 28/2/2018
 • Πλαφόν 2017: 7.811.531€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 257€/ha
 1. Βιομηχανική τομάτα: ελάχιστη παράδοση 50 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 30.11.2017
 • Πλαφόν 2017: 3.000.000€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 517€/ha
 1. Πορτοκάλια χυμοποίησης: ελάχιστη παράδοση 7 τόνοι/εκτάριο από 01.01.2017 έως 31.12.2017
 • Πλαφόν 2017: 7.603.500€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 411€/ha
 1. Ροδάκινα προς χυμοποίηση: ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 01.11.2017
 • Πλαφόν 2017: 2.929.324€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 165€/ha
 1. Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης: ορισμένες ποικιλίες
 • Πλαφόν 2017: 4.882.207€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 296€/ha
 1. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: ορισμένες ποικιλίες
 • Πλαφόν 2017: 6.835.089€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 171€/ha
 1. Σπόροι σποράς: Σύμβαση με σποροπαραγωγική – ορισμένες ποικιλίες
 • Πλαφόν 2017: 2.929.324€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 684€/ha
 1. Σπαράγγια: ελάχιστη παράδοση 2,5 τόνοι/εκτάριο από 01.01.2017 έως 30.06.2017
 • Πλαφόν 2017: 950.000€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 500€/ha
 1. Ζαχαρότευτλα: σύμβαση με ΕΒΖ και παράδοση έως 31.01.2018
 • Πλαφόν 2017: 6.835.089€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 511€/ha
 1. Ροδάκινα προς χυμοποίηση: ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 01.11.2017
 • Πλαφόν 2017: 2.929.324€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 165€/ha

12.Κοριθιακή σταφίδα: ΠΕ Αχαΐας, Κορινθίας, Ηλείας, Μεσσηνίας

 • Πλαφόν 2017: 5.000.000€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 352€/ha
 1. Καρποί με κέλυφος: Αμυγδαλιές, φουντουκιές, καρυδιές, καστανιές & φιστικιές
 • Πλαφόν 2017: 4.000.000€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 139€/ha
 1. Μήλα
 • Πλαφόν 2017: 4.000.000€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 477€/ha
 1. Κρόκος Κοζάνης: ΠΕ Κοζάνης
 • Πλαφόν 2017: 500.000€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 1.894€/ha
 1. Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή: Μηδική, τριφύλλι
 • Πλαφόν 2017: 25.809.281€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 273€/ha

Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει ζωικού κεφαλαίου - Όροι επιλεξιμότητας

 1. Μεταξοσκώληκες: 20.000 αυγά/κυτίο
 • Πλαφόν 2017: 781.153€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 248€/κυτίο
 1. Θηλυκά Βοοειδή: min 6 αγελάδες, ηλικίας 1,5 έως 12 ετών με γέννηση εντός 2017
 • Πλαφόν 2017: 36.336.635€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 149€/ζώο
 1. Αίγες και προβατίνες: ελάχιστη παράδοση 4 τόνοι γάλα με συντελεστή 100 κιλά/ζώο
 • Πλαφόν 2017: 50.978.015€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 11€/ζώο
 1. Ειδική ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν βοοειδή, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις: min 3MMZ, 6μηνη διατήρηση
 • Πλαφόν 2017: 2.820.000€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 235€/ΜΜΖ
 1. Ειδική ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν αιγοπρόβατα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις: min 3MMZ, 6μηνη διατήρηση
 • Πλαφόν 2017: 560.000€
 • Ενδεικτική τιμή 2017: 35€/ζώο

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου στα τηλέφωνα 2641.0.69013-69034-69026-69028-69032.