Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Στις 18 Μαΐου οι εκλογές για τη Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ

Σε συνέχεια της Έκτακτης Συνεδρίασης της Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ στις 9 Μαρτίου 2017 και λαμβάνοντας υπόψη την καταληκτική ημερομηνία, όπως αυτή έχει τεθεί από το άρθρο 49 ̟αρ.2 του ν.4384/2016, για την εναρμόνιση και ̟προσαρμογή των καταστατικών όλων των Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας στο Νέο Συνεταιριστικό Νόµο, καθώς και το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον εγγραφής νέων µελών στη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, αποφασίστηκε ομόφωνα να μετατεθεί η ̟πρώτη Εκλογική Γενική Συνέλευση της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ και να λάβει χώρα στις 18η Μαΐου 2017.

Για ̟περισσότερες ̟πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη γραµµατεία της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ.

(neapaseges@gmail.com και στο τηλ. 210 7712469).