Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 20 Μάρτιος 2017 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Ποιος είναι ο “Ενεργός Γεωργός” για το 2017

Αποκλειστικά σε ενεργούς γεωργούς χορηγούνται οι άμεσες ενισχύσεις

  • Ποιος ορίζεται, όμως, “ενεργός γεωργός” για το 2017, σύμφωνα με το Υπουργείο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Ο ενεργός γεωργός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο:

-Ασκεί γεωργική δραστηριότητα:
-Έλαβε άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000€ για το έτος 2016
– Έλαβε το έτος 2016 άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000€ και δεν ανήκει στην αρνητική λίστα και το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες

-Εφόσον ανήκει στην αρνητική λίστα, μπορεί να αποδείξει ότι η γεωργική του δραστηριότητα δεν είναι οριακή, δηλ ένα από τα παρακάτω:

– το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες – 1/3 των συνολικών εσόδων από αγροτικές δραστηριότητες
– ο κύριος επιχειρηματικός ή εταιρικός σκοπός συνίσταται στην άσκηση γεωργικής δραστηριότητας.
-Ελέγχεται κάθε έτος