Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 06 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμών συνέχεια από ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 29.221.631,92 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν στα υπόλοιπα της Βασικής και της Πράσινης Ενίσχυσης του 2016, σε νέους γεωργούς, συνδεδεμένες ενισχύσεις κ.α.

Δείτε αναλυτικά πιέζοντας ΕΔΩ.