Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 28 Μάρτιος 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Πληροφορίες για το κυκλοκόνιο της ελιάς

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και την αντιμετώπιση της ασθένειας που προκαλείται στην ελιά μετά την προσβολή της από Κυκλοκόνιο.

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ (Cycloconium oleaginum)

Συµπτώµατα:

Το κύριο σύµπτωµα της ασθένειας είναι ο σχηµατισµός στρογγυλών κηλίδων, µε χρώµα σταχτί-καστανό στο κέντρο που περιβάλλονται από καστανόµαυρες ζώνες. Ο µύκητας προσβάλλει τα φύλλα τους µίσχους των φύλλων, τους ποδίσκους των ανθέων, ταξιανθιών και καρπών. Όταν η προσβολή γίνεται σοβαρή τα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν.

Συνθήκες ανάπτυξης:

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την εποχή είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου και την πραγµατοποίηση µολύνσεων. Η ένταση της ασθένειας επηρεάζεται από το ύψος της βροχής αλλά και από την πολύ υψηλή πρωινή υγρασία (διαβροχή φυλλώµατος δρόσου ή οµίχλης) σε συνδυασµό µε την ύπαρξη µολύσµατος. Άριστες θερµοκρασίες για την ανάπτυξη του µύκητα είναι 16-200C.

Συστάσεις:

Αραίωµα του φυλλώµατος στα πυκνά δένδρα για τη δηµιουργία συνθηκών αερισµού και φωτισµού που δεν ευνοούν την ανάπτυξη του κυκλοκονίου. 2) Συνίσταται να γίνει ψεκασµός όταν η νέα βλάστηση έχει µήκος 2-6 εκατοστά. Χρειάζεται καλό λούσιµο των δένδρων και επανάληψη µετά από βροχή. Φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα: χαλκούχα σκευάσµατα όπως βορδιγάλειος πολτός, υδροξείδιο του χαλκού κ.ά. (Copper oxychloride ,Copper oxide, Copper hydroxide Dodine κ.α.).

ΣΚΩΛΗΚΟΜΟΡΦΑ ΑΚΑΡΕΑ (eriophyes oleae,Aceria oleae,κ.α)

ιαπιστώσεις:

Στους νοµούς Μαγνησίας Λάρισας, και Φθιώτιδας τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται έντονες προσβολές της νεαρής βλάστησης και αργότερα των ανθοφόρων οφθαλµών και καρπών από τα σκωληκόµορφα ακάρεα. Τα ακάρεα τον χειµώνα είναι κρυµµένα στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και διαχειµάζουν κάτω από τις τρίχες των φύλλων. Την άνοιξη µετακινούνται προς την νεαρά βλάστηση και τις σχηµατιζόµενες ανθοταξίες όπου και αναπτύσσουν µεγάλους πληθυσµούς κυρίως λίγο πριν την άνθηση της ελιάς.

Συστάσεις:

1) Για την καταπολέµηση των ακάρεων αυτών κι επειδή δεν υπάρχουν εγκεκριµένα - εξειδικευµένα σκευάσµατα, συνίσταται επέµβαση µε κατάλληλα για την καλλιέργεια θερινά ορυκτέλαια όταν η νέα βλάστηση έχει φθάσει τα 6-8 εκατοστά. Σηµειώνεται ότι µια τέτοια επέµβαση καταπολεµά ταυτόχρονα τις προνύµφες κοκκοειδών και άλλων οµοπτέρων εντόµων που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή.

2) Κρίσιµη εποχή για την καταπολέµηση των ακάρεων είναι το τελευταίο δεκαήµερο .πριν την ανθοφορία (όταν οι ανθοφόροι οφθαλµοί είναι κλειστοί). Είναι η εποχή που τα ακάρεα δηµιουργούν µεγάλους πληθυσµούς και ο δεύτερος κρίσιµος χρόνος επέµβασης µετά την πτώση των πετάλων κατά τον σχηµατισµό των νεαρών καρπών.

ΚΟΚΚΟΕΙ∆Η ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ιαπιστώσεις:

Προσβολές από κοκκοειδή διαπιστώθηκαν σε ελαιώνες των νοµών Μαγνησίας, Φθιώτιδας και Λάρισας (προσβολές από το Pollinia-pollini,Parlatoria, σποραδικά και κατά τόπους καθώς και από τα υπόλοιπα κοκκοειδή της ελιάς) Το pollinia pollini αυτή την εποχή βρίσκεται µέσα στις ρωγµές του φλοιού ή ουλές των κλάδων καΙ κλαδίσκων καθώς και στη βάση πλαγίων ή κορυφαίων οφθαλµών.

Συστάσεις:

1) Αφαίρεση και καύση των προσβεβληµένων από κοκκοειδή κλαδίσκων προτού αρχίσουν οι εκκολάψεις προνυµφών.

2) Ανανεωτικά κλαδεύµατα σε γηραιά δένδρα.

3) Κατάλληλη λίπανση. Στους ελαιώνες πού έχουν παρατηρηθεί προσβολές από τα κοκκοειδή συνίσταται η επέµβαση µε θερινό πολτό ή θερινά ορυκτέλαια όταν η νέα βλάστηση έχει φθάσει τα 6-8 εκατοστά και πριν την ανθοφορία.

Φυτοπροστατευτικά Σκευάσµατα:

Paraffin oil/(Cas64742-46-7), Paraffin Oil/(Cas 8042-47-5), Paraffin Oil/(Cas 97862-82-3), Fenoxycarb, Pyriproxyfen (Admiral)

ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ (kalocoris trivialis)

Είναι πολυφάγο έντοµο. Τα νεαρά ενήλικα άτοµα του εντόµου εµφανίζονται από τα µέσα Μαρτίου έως και τον Μάιο και προσβάλλουν τη νεαρή βλάστηση κυρίως βλαστούς και ανθοφόρους οφθαλµούς.

Συστάσεις:

Στους ελαιώνες που έχουν παρατηρηθεί προσβολές από το έντοµο συστήνεται ψεκασµός µε ένα εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο επαφής µε την εµφάνιση των ακµαίων ή κατά την περίοδο της έκπτυξης της νέας βλάστησης και πριν την ανθοφορία.

MΑΡΓΑΡΟΝΙΑ (Μargaronia unionalis)

Στην ελιά οι προνύµφες του εντόµου προσβάλλουν τις κορυφές και τα φύλλα των τρυφερών βλαστών ή ακόµα και κλειστά άνθη και πράσινους αναπτυγµένους καρπούς.

Το έντοµο µπορεί να προκαλέσει αξιόλογη ζηµιά κυρίως σε φυτώρια και σε νεοσύστατους ελαιώνες καταναλίσκοντας µεγάλο ποσοστό φύλλων και ακραίων οφθαλµών.

Σε µεγάλα ελαιόδεντρα η ζηµιά δεν είναι συνήθως αξιόλογη, εκτός από ορισµένες τοποθεσίες και χρονιές.

Συστάσεις:

Στους ελαιώνες που έχουν παρατηρηθεί προσβολές από το έντοµο συστήνεται ψεκασµός µε ένα εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο επαφής κατά την περίοδο της έκπτυξης της νέας βλάστησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.