Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Αντιμετώπιση του ευρύτομου Αμυγδαλιάς

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, παρέχει πληροφορίες για την ορθολογική αντιμετώπιση του ευρύτομου στην Αμυγδαλιά.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το Δελτίο:

Για την ορθολογική αντιμετώπιση του ευρυτόμου συνιστάται στους καλλιεργητές να συλλέγουν αυτές τις ημέρες προσβεβλημένους καρπούς και να τους τοποθετήσουν σε μεγάλα διαφανή βάζα.

(όπως φαίνεται στην πάνω εικόνα), το στόμιο των οποίων να καλύπτεται με τουλουπάνι ή από άλλο λεπτό ύφασμα, το βάζο να τοποθετείται μέσα στην καλλιέργεια και στην συνέχεια να ελέγχεται η εμφάνιση των ενηλίκων ατόμων του ευρυτόμου.

Το ευρύτομο διαχειμάζει στο στάδιο της αναπτυγμένης προνύμφης μέσα στους προσβεβλημένους καρπούς οι οποίοι παραμένουν μουμιοποιημένοι επάνω στα δένδρα ή βρίσκονται πεσμένοι στο έδαφος.

1. Ένα αποτελεσματικό μέτρο για την καταπολέμηση του ευρυτόμου είναι η συλλογή και καταστροφή των προσβεβλημένων καρπών το χειμώνα ώστε να θανατωθούν οι προνύμφες που διαχειμάζουν μέσα σε αυτούς .Το μέτρο αυτό είναι αποτελεσματικό όταν εφαρμόζεται σε όλα τα δένδρα μιας ευρείας περιοχής.

2. Η καταπολέμηση του ευρυτόμου βασίζεται στην παρακολούθηση του πληθυσμού.

3. την έναρξη της εξόδου των ενηλίκων του ευρυτόμου ,

4. το μέγιστο του πληθυσμού και σε δειγματοληψίες για τον έλεγχο της πορείας της προσβολής (ωοτοκίας στους μικρούς καρπούς και της εκκόλαψης των νεαρών προνυμφών).