Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πλήρης αποδόμηση και από τους γεωπόνους

Έντονη αντίδραση και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων, με επιστολή προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΥπΑΑΤ και το σύνολο των γεωπονικών φορέων εκφράζει τις απολύτως εύλογες ενστάσεις της στα όσα επιχειρεί η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. σε σχέση με την αποικιοκρατική σύμβαση και το επαίσχυντο κείμενο που η ιδιωτική εταιρεία απέστειλε στα ΚΥΔ.

Αναλυτικά η επιστολή:

Η “Gaia Επιχειρείν” απέστειλε στις 21/03/2017 ώρα 5.12 μ.μ. στα ΚΥΔ προς υπογραφή μέχρι 24/03/2017, την Σύμβαση συνεργασίας για την συμπλήρωση και υποβολή ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια του ΟΣΔΕ 2017-2020.

Δεχόμενοι την έντονη ανησυχία, τους προβληματισμούς και την δυσφορία των μελών μας που δραστηριοποιούνται στα ΚΥΔ, σε σχέση με την Σύμβαση συνεργασίας για την συμπλήρωση και υποβολή ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια του ΟΣΔΕ 2017-2020 μεταξύ των ΚΥΔ και της “Gaia Επιχειρείν” σας στέλνουμε συνοπτικά τις απόψεις μας.

Γενικές Διαπιστώσεις.

Μελετώντας την σύμβαση διαπιστώνουμε ότι, η “Gaia Επιχειρείν” επιβάλλει τους όρους της χωρίς να ρωτήσει κανέναν, ισχυροποιεί την θέση της χωρίς να διευκρινίζει από ποιες υπηρεσίες προκύπτει αυτό, αποκτά δεσπόζουσα θέση στην αγορά και μηδενίζει τον ανταγωνισμό για τα επόμενα χρόνια.

Ειδικότερες επισημάνσεις και ερωτήματα.

  1. Άρθρο 3. Υποχρεώσεις Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων παρ. vii.

Υπογράφει την παρούσα σύμβαση συνεργασίας με τον Πιστοποιημένο Φορέα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης για την εν γένει διαδικασία με την οποία περιγράφεται η μεταξύ τους σχέση για το χρονικό διάστημα 2017-2020.

Ερώτημα

Από πού προκύπτει η αναγκαιότητα υπογραφής της σύμβασης για το χρονικό διάστημα 2017-2020 και τι ακριβώς επιδιώκει η “Gaia Επιχειρείν”.

  1. Άρθρο 5. Κοστολόγηση και Οικονομική Εκκαθάριση.

Με βάση τη με αριθ. πρωτ. 8008/22.1.2014 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πιστοποίηση - Αναγνώριση Φορέων Α' Βαθμού, Φορέων Β' Βαθμού και Φορέα Συντονισμού στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020» του ΟΠΕΚΕΠΕ και σύμφωνα με το κατατεθέν σχέδιο κοστολόγησης του φορέα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το κόστος παροχής υπηρεσιών του φορέα προς το ΚΥΔ διαμορφώνεται πλέον ως εξής.

Ερώτημα

Με ποιόν συνεννοήθηκε η “Gaia Επιχειρείν” για την προτεινόμενη κοστολόγηση, από ποιόν εγκρίθηκε η προτεινόμενη κοστολόγηση, πόσο αυξάνει το κόστος η προτεινόμενη κοστολόγηση, για ποιες ακριβώς παρεχόμενες υπηρεσίες ζητάει αυτή την αμοιβή, σε τι αποσκοπούν αυτές οι υπηρεσίες, γιατί αδυνατεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ να προσφέρει τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

  1. Άρθρο 5. Ανταγωνισμός.

Το ΚΥΔ υποχρεούται για χρονική περίοδο ενός (1) έτους μετά τη λήξη της παρούσας, να μην αναπτύξει δραστηριότητα παρόμοια ή συναφή προς το αντικείμενο της παρούσας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του φορέα.

Ερώτημα

Από πού αποκτά αυτή την μονοπωλιακή εξουσία για τέτοιου είδους δεσμεύσεις και αποκλεισμούς, ποιος της εκχώρησε αυτό το δικαίωμα, με ποιόν συνεννοήθηκε.

Σας καλούμε να δείτε με την δέουσα προσοχή το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείτε από τέτοιου είδους συμπεριφορές, επιβολές και διαδικασίες.

Σας καλούμε επίσης να δώσετε παράταση στην αποστολή των συμβάσεων μέχρι να διευκρινιστούν τα προβλήματα που ανακύπτουν από τα τετελεσμένα γεγονότα που επιβάλλει στα ΚΥΔ η προτεινόμενη σύμβαση από την “Gaia Επιχειρείν”.

Είμαστε στην διάθεσή σας να σας δώσουμε περαιτέρω εξηγήσεις καθώς και παρατηρήσεις για τις μέχρι τώρα υπηρεσίες της “Gaia Επιχειρείν” .