Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Οργανισμοί που πλήττουν τα εσπεριδοειδή και τρόποι αντιμετώπισης

To Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου, εξέδωσε Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για τα εσπεριδοειδή.

Συγκεκριμένα, παρέχονται πληροφορίες για επτά επιβλαβείς οργανισμούς που μπορεί να προκαλέσουν ασθένειες στα εσπεριδοειδή και για τους τρόπους που αυτοί αντιμετωπίζονται.

1.ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ

Οδηγίες: Ψεκασμός συνιστάται κυρίως όπου διαπιστώνεται σημαντική προσβολή (προσβεβλημένοι βλαστοί πάνω από 20%) . H εμπειρία έχει δείξει ότι ελάχιστες φορές απαιτείται επέμβαση για το έντομο. Φυτ/κά προϊόντα: Δελταμεθρίν, Θερινά λάδια.

2.ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ

Οδηγίες: Το έντομο αναπτύσσει πυκνούς πληθυσμούς το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Για το λόγο αυτό, απαιτούνται προσεκτικοί καλλιεργητικοί χειρισμοί που θα περιορίσουν το δεύτερο κύμα βλάστησης: 1. Προσεκτικές, ισορροπημένες λιπάνσεις και αποφυγή χρήσης αζώτου το καλοκαίρι. 2. Κανονικές αρδεύσεις. Είναι πολύ σημαντικό η ανοιξιάτικη βλάστηση που είναι η σπουδαιότερη για την παραγωγή, να «ψηθεί» πριν την πλήρη δραστηριοποίηση του εντόμου μετά τον Ιούνιο.

3.ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

Οδηγίες: Ισχύουν τα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται στον φυλλοκνίστη.

4.ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ

Οι νεαρές νύμφες προτιμούν κάποια ζιζάνια (διανόχορτο, περδικούλι, τσουκνίδα, σινάπι, ζοχός, μολόχα, αγριοσέλινο κλπ) τα οποία αν δεν βρουν στον οπωρώνα, ανεβαίνουν στα δένδρα. Οι προσβολές ξεκινούν από τα αρχικά στάδια της βλάστησης ως και τις αρχές της άνθησης, είναι σποραδικές και περιοδικές. Οδηγίες: Επειδή η ύπαρξη των παραπάνω ζιζανίων παίζει σημαντικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση της προσβολής από το έντομο, όπου είναι εφικτό, η αυτοφυής βλάστηση να παραμένει στον οπωρώνα μέχρι την έναρξη της άνθησης των δένδρων. Φυτ/κά προϊόντα: Θερινά λάδια

5. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Οδηγίες:

Επέμβαση σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές (3 κινητές μορφές ανά φύλλο νέας βλάστησης ή κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων).

► Φυτ/κά Προϊόντα: Αμπαμεκτίν, Ασεκουινοσύλ, Εξιθιαζόξ, Ετοξαζόλ, Κλοφεντεζίν, Μιλμπεμεκτίν, Μπιφεναζέιτ, Σπιροντικλοφέν (σε πορτοκαλιά και λεμονιά), Τεμπουφενπυράντ, Θερινά λάδια, Άλατα Καλίου λιπαρών οξέων. *Ασεκουινοσύλ, Μιλμπεμεκτίν, Κλοφεντεζίν, Εξιθιαζόξ Σπιροντικλοφέν χρήση μια φορά στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. *Ασεκουινοσύλ χρήση από την έναρξη της καρπόδεσης.

6. ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ (Aculops pelecasi)

Προσβάλλει κυρίως τους καρπούς και λιγότερο τα φύλλα και τους βλαστούς των εσπεριδοειδών. Οι καρποί πορτοκαλιών και μανταρινιών αποκτούν τελικά το χρώμα της σκουριάς ενώ των λεμονιών γίνονται αργυρόχρωμοι, με ταυτόχρονη σκλήρυνση του φλοιού. Οδηγίες: Σε κτήματα που πέρσι υπήρχαν προσβολές (2-3% προσβεβλημένα φρούτα) να γίνει επέμβαση στη νέα βλάστηση. Φυτ/κά προϊόντα Θερινά λάδια.

7.ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ (Eriophyes sheldoni)

Προκαλεί την παραμόρφωση καρπών, ανθέων και φύλλων κυρίως στη λεμονιά. Οδηγίες: Σε οπωρώνες που διαπιστωμένα το άκαρι δημιουργεί έντονες προσβολές να γίνει επέμβαση στη νεαρή βλάστηση. Φυτ/κά προϊόντα Άλατα Καλίου λιπαρών οξέων, Αμπαμεκτίν, Θερινά λάδια .

Σημειώσεις:
1. Οι χωρίς έλεγχο επεμβάσεις αυτή τη χρονική περίοδο, δημιουργούν προβλήματα στα ωφέλιμα έντομα, τα οποία είναι πολύτιμα για τους άλλους εχθρούς των εσπεριδοειδών (αφίδες, φυλλοκνίστης, αλευρώδης, Ισέρυα, κοκκοειδή).
2. Στους οπωρώνες, καλό είναι να γίνει ένας προσεκτικός κλαδοκάθαρος, που θα δημιουργήσει συνθήκες καλού αερισμού και φωτισμού στα δένδρα και θα μειώσει τις προσβολές από κοκκοειδή, που ευνοούνται από ασφυκτικές συνθήκες αερισμού και φωτισμού.
3. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.